Veľká pomoc pre zamestnancov Hospicu Matky Terezy

Veľká pomoc pre zamestnancov Hospicu Matky Terezy
Touto cestou chcem poďakovať za materiálnu pomoc, ktorú nám sprostredkovali spolusestry CJ z Jarovníc cez Maltézskych rytierov. Dostali sme od nich pracovné oblečenie, biele tričká, košele, zástery, nohavice, ktoré nám poslúžia pri službe zomierajúcim. Chcem poďakovať Bohu za sr. Silviu, sr. Rachel a sr. Antóniu, za ich spoluprácu, za ich prijatie a povzbudenie do služby, ktorú robíme. Každá služba nech je oslavou Boha.
 
Vďačná sr. Bohuslava CJ