Veľká radosť v slovenskej provincii Congregatio Jesu

Veľká radosť v slovenskej provincii Congregatio Jesu

Congregatio Jesu na Slovensku prežíva veľkú radosť a ďakuje Bohu za dar nového povolania podľa charizmy Márie Wardovej. Dňa 3.septembra vstúpila Lucia Vojtašáková do noviciátu Congregatio Jesu. Počas slávnostnej sv. omše v Dome sv. Jozefa v Prešove prijala od provinciálnej predstavenej rehoľné rúcho a Konštitúcie, ktoré sú základným prameňom našej spirituality. Týmto spôsobom sa dnes už sr. Lucia hlbšie začlenila do rehoľného spoločenstva. Sprevádzajme ju modlitbami, aby jej Pán neustále dával potrebnú silu a nadšenie k nasledovaniu Pána v zasvätenom živote.  

Fotogaléria: Veľká radosť v slovenskej provincii Congregatio Jesu