Vstup do noviciátu

Vstup do noviciátu

Sviatok Narodenie Panny Márie – 8. 9. 2020 sa stal významným dňom pre Slovenskú provinciu Congregatio Jesu. V tento deň naša postulantka Katarína Gašparová bola počas svätej omše v našej ružomberskej komunitnej Kaplnke Zoslania Ducha Svätého prijatá provinciálnou predstavenou – sr. Agnesou Jenčíkovou do noviciátu Congregatio Jesu. Svätú omšu celebroval páter Peter Sabol SJ, ktorý vo svojom príhovore predstavil symboliku meča a koruny. Meč je často biblickým stvárnením Božieho slova, ktoré je priame a koruna predstavuje Božie kráľovstvo. Okrem iného vyzdvihol aj vrchol obety zasväteného života, ktorou je zrieknutie sa vlastnej slobody a vôle. Ďalším dôvodom na radosť pre našu komunitu bolo uvítanie novej kandidátky Danky Ferenčíkovej. Ďakujeme sestrám z provincialátu – sr. Agnese, sr. Archanjele a sr. Letícii, ktoré boli účastné tejto slávnosti a rovnako aj celebrantovi p. Petrovi Sabolovi za slávenie svätej omše. Ďakujeme Bohu za našu sestru Katarínu, ktorá svojou prítomnosťou obohatila našu komunitu o nové dary. Vyprosujeme jej v novej etape rehoľného života v medzinárodnom noviciáte vo Viedni hlboké prežívanie Božej lásky a starostlivosti ako aj hlbšie vrastanie do našej spirituality.

sr. Ľudmila Murínová CJ