Vstup do postulátu v Ružomberku

Vstup do postulátu v Ružomberku

Dňa 1. 9. 2019 vstúpila do postulátu Congregatio Jesu Katarína Gašparová. Do tejto etapy formácie ju počas sv. omše, ktorú celebroval p. Ondrej Gabriš SJ v komunitnej kaplnke Ducha Svätého v Ružomberku, prijala provinciálna predstavená sr. Agnesa Jenčíková. Slávnosti sa okrem domácich členiek komunity zúčastnili aj sr. Letícia Dirbáková a sr. Fides Strenková. Po sv. omši nasledovalo agapé, pri ktorom nechýbali radostné spomienky sestier na chvíle prežité v apoštoláte.

            Katarína pochádza zo Záhradného, o. Prešov. Vyštudovala odbor logopédia. Počas postulátu bude členkou komunity v Ružomberku. Sprevádzajme ju a jej formátorku – sr. Simeonu svojimi modlitbami a prosme Pána, aby mala aj ďalšie nasledovníčky v službe Congregatio Jesu.

Sr. Ľudmila CJ

Fotogaléria: Vstup do postulátu v Ružomberku