Zasvätení Košickej arcidiecézy dostali ďakovný list od biskupov

Deň zasväteného života sa v Cirkvi každoročne slávi na sviatok Obetovania Pána 2. februára. Pre aktuálne pandemické opatrenia sa tento rok osobné stretnutie košického arcibiskupa Bernarda Bobera so zasvätenými neuskutoční.

„To nijako nemôže ubrať dôležitosti a poslaniu zasvätených osôb v Cirkvi a tiež záujmu arcidiecézy o Vás, ktorí žijete a pôsobíte na jej území“, píše arcibiskup Bernard Bober v liste, ktorý adresuje členom mužských i ženských rehoľných komunít, ako aj všetkým zasväteným na území Košickej arcidiecézy. Tí si ho majú prečítať v rámci súkromnej svätej omše či komunitnej Liturgie hodín v utorok 2. februára na sviatok Obetovania Pána.

Zasväteným sa v prílohe listu prihovoril aj pomocný biskup Marek Forgáč. V úvode poukázal na stretnutie Jozefa, Márie a Ježiša so Simeonom a prorokyňou Annou v chráme. Z pohľadu počtu ľudí išlo o stretnutie malé, ale s veľkým dosahom. Táto výzva aj dnes platí pre každé spoločenstvo zasvätených. "Je to čas prehĺbiť vzťahy medzi staršou i mladšou generáciou", povzbudzuje biskup Forgáč a zdôrazňuje: "Obeta nie je len záležitosťou externých aktivít, ale predovšetkým vnútorného života spoločenstva a vzájomných vzťahov, ktoré môžu byť krížom i požehnaním zároveň."

Biskup Forgáč pripomína aj Rok svätého Jozefa, ktorý nám ukazuje Ježišovho pestúna ako nežného a láskavého, tvorivo odvážneho, ale tiež ako toho, kto sa drží v úzadí alebo "v tieni". Už samotný čas pandemickej krízy nás učí pokore a skromnosti. "Často ako keby nám ostávalo len jednoducho byt'. Ale aj toto bytie má svoj význam...Je to skúška toho, že naša hodnota nie je len v podávanom výkone, ale aj jednoducho v tom, že sme prítomní v tomto svete."

V závere listu košickí biskupi ďakujú zasväteným za každú obetavú službu a aktivity, aj tie, ktoré boli a sú konané "v tieni". S prianím, aby Pán požehnával ich spoločenstvá, aby ich členom daroval silu i zdravie pre nové zanietenie obetovať svoj život, naplnil ich pokojom, aby rástli a mocneli na duchu, aby boli plní múdrosti a aby Božia milosť spočívala v nich, uzatvárajú biskupi svoje tohtoročné posolstvo ku Dňu zasväteného života.

Na území Košickej arcidiecézy pôsobí 287 rehoľných sestier a 98 rehoľníkov, z toho 84 kňazov. 

sr. Lenka, CJ