Zoslanie Ducha Svätého - 19.5.2024

Zoslanie Ducha Svätého - 19.5.2024

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo. Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku. Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má Otec, je moje. Preto som povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám.

Jn 15, 26-27; 16, 12-15

 

IMPULZ NA MODLITBU

„Nebeský kráľ, Duch Tešiteľ, Duch pravdy,
ty si všade prítomný a všetko napĺňaš,
ty si poklad všetkého dobra a prameň života,
príď a prebývaj v nás, očisťuj nás a spas nás ty,
ktorý si dobrý.“

  • Pobudnem chvíľu v tichu s týmito pomenovaniami Ducha Svätého a potom si pomaly prečítam text dnešného evanjelia.
  • Predstavím si Ježiša, ako sa nachádza medzi svojimi učeníkmi, a počúvam, ako sa dnes naplnil jeho prísľub: Keď príde Tešiteľ, Duch pravdy...
  • O akú milosť chcem prosiť Ducha Svätého? Sformulujem si túto prosbu, túžbu môjho srdca.
  • Ježiš hovorí o Duchu Svätom ako o tom, ktorý o ňom vydáva svedectvo, oslavuje ho, uvádza do plnej pravdy, hovorí, čo počuje...
  • Duch Svätý dáva do popredia Ježiša, upriamuje moju pozornosť na neho a vedie ma k nemu.
  • Aký je môj vzťah k Duchu Svätému? Vnímam ho ako Osobu, veľmi dôležitú a konkrétnu, ktorá ma privádza k Ježišovi? Ako jeho prítomnosť obohacuje môj život – moje myslenie, hovorenie a konanie?
  • Meditáciu ukončím rozhovorom s Duchom Svätým, ďakujem mu za jeho prítomnosť a prosím o jeho dary.