Zoslanie Ducha Svätého - 28.5.2023

Zoslanie Ducha Svätého - 28.5.2023

Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“

Jn 20, 19-23

 

IMPULZ NA MODLITBU

 • Verím v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna. Jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi... Pomodlím sa na úvod dnešnej meditácie túto časť z modlitby  Nicejsko-carihradského vyznania viery.
 • Dar Ducha Svätého mi bol udelený pri krste a na dovŕšenie krstnej milosti mi poslúžilo prijatie sviatosti birmovania. Katechizmus katolíckej Cirkvi v bode 1285 uvádza, že pokrstených „sviatosť birmovania dokonalejšie spája s Cirkvou a bohato ich obdarúva osobitnou silou Ducha Svätého, takže sú ako praví Kristovi svedkovia väčšmi povinní šíriť a brániť vieru slovom i skutkom“.
 • Privodím si na myseľ prítomnosť tretej božskej osoby vo mne a poprosím ju o potrebné svetlo pre tento čas modlitby.
 • Pomaly si prečítam dnešné evanjelium.
 • Ježiš vstúpil k učeníkom zhromaždeným za zatvorenými dverami s pozdravom: „Pokoj vám!“ Vnímam, ako ma Ježiš pozdravuje tými istými slovami: „Pokoj tebe!“
 • Utíšený, upokojený v ňom sa započúvam do slov: „Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam teba.“
 • Chápem tieto Ježišove slová o poslaní ako určitú výsadu, že Ježiš so mnou počíta?
 • Čo znamenalo pre Ježiša poslanie, ktoré mu zveril jeho nebeský Otec?
 • Ježiš zjavil Boha, svojho Otca ako Boha lásky. Pozýva ma kráčať s ním po tej istej ceste. On sám mi umožňuje a uschopňuje ma pôsobiť v jeho Duchu.
 • Uvažujem nad týmito slovami...
 • V rozhovore na konci meditácie poprosím o pomoc v poslaní, ktoré mi Ježiš zveril, Ducha Svätého, vďaka ktorému je Božia láska rozliata v mojom srdci (porov. Rim 5, 5) a ktorá sa túži cezo mňa dávať; a to cez odpustenie, dobré slovo, dobrý skutok i cez každé jedno požehnávanie druhému človeku.