Babka Juriivna je na invalidnom dochodku s ocami. Maloco vidi. Stara sa o dvoch svojich vnukov. Im sme na zaciatku skolskeho roku zakupili skolske tasky a knizky do skoly.

Babka Juriivna je na invalidnom dochodku s ocami. Maloco vidi. Stara sa o dvoch svojich vnukov. Im sme na zaciatku skolskeho roku zakupili skolske tasky a knizky do skoly.