Elektrinu a spotrebu vody zatiaľ namiesto presídlencov platí Úsmev ako Dar.

Elektrinu a spotrebu vody zatiaľ namiesto presídlencov platí Úsmev ako Dar.