Cieľ Centra Márie Wardovej – Sancta Maria

 

Vychádzajúc z toho, že v tomto dome je kolíska Slovenskej provincie, 
Centrum Márie Wardovej – Sancta Maria má byť našim spoločným domovom 
pre upevňovanie jednoty sŕdc sestier CJ a duchovný rast našich blížnych.

 

Činnosť v Centre Márie Wardovej

Zameranie:

  • predovšetkým formácia všetkých sestier CJ a rôzne stretnutia sestier,
  • obnova a rozšírenie stretnutí (stretiek) rôznych vekových (deti, mládež aj dospelí) a záujmových skupín,
  • jednodňové duchovné obnovy,
  • sväté omše, adorácie,
  • modlitba v kaplnke pre študentov a dospelých počas veľkej prestávky, popoludní,
  • prednášky na rôzne témy,
  • osobné rozhovory – služba ucha,
  • zapožičiavanie kníh z knižnice,
  • prijímanie aj neplánovaných návštev.

Centrum M. Ward

Down Eden: UZDRAVENIE SEXUÁLNYCH ZRANENÍ NA PRÍHOVOR SVATÝCH

22.12.2013 17:49
V novoobnovenom centre Márie Wardovej v Sancta Maria v Prešove sa medzi prvými akciami uskutočnila prednaška Down Eden o uzdravení sexuálnych zranení na príhovor svätých, Pani Eden žije v Amerike a na Slovensko prišla vďaka pozvaniu pátra Hegglina z Lukovho Dvora.  Prednáška sa niesla v duchu...

Požehnanie kaplnky Centra M. Ward

20.11.2011 17:52
V sobotu viedli kroky približne 60-tich sestier do Prešova – do zrekonštruovaných priestorov Sancta Maria. Dnes je to už Centrum Márie Wardovej – Sancta Maria. Slávnosť sme začali sv. omšou v kaplnke Najsvätejšej Trojice. Predsedal jej košický otec arcibiskup, Mons. Bernard Bober....

Fotogaléria: Požehnanie kaplnky