Mary Ward v Bratislave

    Mary Ward prišla do Bratislavy so svojimi spoločníčkami 14. marca 1628 na žiadosť ostrihomského arcibiskupa Petra Pazmanya, aby otvorili školu pre dievčatá (viac o škole). Sestry bývali v benefičnom dome Oltátneho bratstva sv. Ondreja pri ceste prichádzajúcej z Viedne do Čiech, na okraji cintorína pri hradbách, blízko Vidrickej brány. Z činnosti setier sa zachoval učebný plán, pripravený nielen pre bratislavskú školu, ale ja pre Mníchov a Viedeň.

    Posledná správa o bratislavskej komunite je zo 4. júna 1630. Zvesť o zatvotení škôl a zrušení diela Mary Ward Svätou stolicou narúšala dôveru a nadšenie cirkevných predstaviteľov napriek odporúčaniam z cisárskeho viedenského dvora.

Znovuvybudovanie diela v Prešove

    22. augusta 1882 prišlo zo St. Pӧltenu do Prešova prvých osem sestier na pozvanie košického biskupa Dr. Konštantína Schustera. S nadšením sa venovali výchove a vzdelávaniu dievčat v Ústave Sancta Maria. Pre stále rastúci počet žiačok museli čoskoro rozšíriť budovu. V roku 1893 bola v Ústave Sancta Maria založená Marianska kongregácia žien, ktorá pomáhala prebúdzať v meste kresťanský život.

    Činnosť sestier bola zrušená násilnou likvidáciou reholí 29. augusta 1950.