Provinciálny dom

   

Liptovská 35, 821 09 Bratislava

provincialatcj @gmail.com

02 5341 3690

   
     
     

Bratislava - Majakovského

 

Majakovského , Bratislava

 

     

Bratislava - Šancová

   
     

Bratislava - Včelárska

   

Včelárska, Bratislava

vcelarska @gmail.com

02 4342 6349

poslanie: vyučovanie na školách, katechéza, spolupráca so SJ na TF TU, v pastorácii mládeže a životných povolaní

     

Bratislava - Vilová

   

Vilová, Bratislava

vilovacj @gmail.com

poslanie: školská katechéza, služba chorým v nemocnici

 
     

Banská Bystrica

   

Hronské predmestie, B.Bystrica

banskabcj @gmail.com
048 4113 312

poslanie: školská a farská katechéza, vyučovanie iných predmetov, sociálna práca, duchovné stretnutia so ženami

 
     

Bardejov

   

Pod Papierňou, Bardejov

054 4746 806

cjbardejov @gmail.com

poslanie: vyučovanie náboženstva, pastorácia vo farnosti, služba v kancelárii FÚ

 
     

Jarovnice

   

č.d. 218, Jarovnice

051 28 61 552

jarovnicecj @gmail.com

poslanie: vyučovanie náboženstva a pastorácia vo farnosti, misijná činnosť s Rómami, základné sociálne poradenstvo v O.Z. Jarovnice, spolupráca s VŠ sv. Alžbety

 
     

Košice

   

Lichardová, Košice

kosice.cj@gmail.com

055 6941 503

poslanie: školská a farská katechéza, vyučovanie iných predmetov, služba Cirkvi na ABÚ

 
     

Považská Bystrica

   

Žilinská, Pov. Bystrica

042 4321 088

sestrycjpb @gmail.com

poslanie: farská a školská katechéza, pastoračná služba vo farnosti

 
     

Prešov - Dom sv. Jozefa

   

Kmeťovo stromoradie, Prešov

sestrycj.dsj @gmail.com

051 7462 911

poslanie: modlitbový apoštolát, starostlivosť o staré a choré sestry, prijatie sestier z iných domov, spolupráca s laikmi

 
     

Prešov - Sancta Maria

   

Konštantínova, Prešov

sanctamariacj @gmail.com

051 7725 899

poslanie: školská katechéza, výroba hostií – eucharistický apoštolát, sociálna činnosť v O.Z. Magis, pastoračná činnosť – Centrum Mary Ward

 
     

Prešov - Dom Márie Wardovej

   

Tarasa Ševčenku, Prešov
dommw @gmail.com

051 7732 881

poslanie: výroba hostií – eucharistický apoštolát, vyučovanie v školách, modlitbový apoštolát a služba v dome, umelecké reštarurovanie

 
     

Ružomberok

   

Sladkého, Ružomberok

044 4304 639

 ruzomberokcj @gmail.com

poslanie: štúdium, vyučovanie na Katolíckej univerzite, formácia junioriek

     

Stará Ľubovňa

   

Okružná, Stará Ľubovňa

s.lubovnacj @gmail.com

052 4326 069

poslanie: farská a školská katechéza, pastoračná služba vo farnosti, služba chorým

 
     

Zborov

   

SNP, Zborov

054 4798 823

zborovcj @ gmail.com

poslanie: sociálna a zdravotná služba starým a umierajúcim, sociálna a výchovná činnosť pre rómske deti, pastorácia vo farnosti