Priatelia Márie Wardovej

Kto sú Priatelia Márie Wardovej?

Priatelia Márie Wardovej sú ženy a muži, ktorí na základe osobnej túžby a radosti zo spirituality Márie Wardovej a sv. Ignáca z Loyoly, prežívajú a rozvíjajú blízky vzťah k niektorej z komunít Congregatio Jesu a podľa svojich životných podmienok sa zúčastňujú na niektorých udalostiach a činnostiach CJ.

Vstúpili do nezáväzného zväzku s Congregatio Jesu – bez právnych povinností z oboch strán – ale udržiavaného a sprevádzaného prostredníctvom niektorej z členiek CJ, takisto slávením sviatkov, cez (tematické) stretnutia s ostatnými priateľmi a/alebo sestrami CJ.

Rozvíjajú a prehlbujú svoj osobný život nasledovania Krista, a to každodennou modlitbou, sviatostným životom, čítaním a meditovaním Božieho slova, každoročnými exercíciami,...

Čo konkrétne znamená byť priateľkou alebo priateľom Márie Wardovej?

Čo je spoločné pre všetkých priateľov Márie Wardovej:

 • každodenná modlitba a meditácia Svätého písma, ktoré živia a prehlbujú vzťah s Kristom;
 • čítanie literatúry o Márii Wardovej a svätom Ignácovi na prehĺbenie ich spirituality vo vlastnom živote;
 • pravidelné duchovné sprevádzanie môže byť v tom tiež podporou;
 • účasť na liturgických sláveniach farského spoločenstva miestnej Cirkvi;
 • kontakt s nejakou členkou CJ, prípadne komunitou;
 • tematické stretnutia so sestrami CJ, záujemkyňami, záujemcami a inými priateľmi a priateľkami Márie Wardovej;
 • účasť na pravidelnom stretnutí Priateľov MW v stanovenom čase;
 • nakoľko sa dá, udržiavať kontakt s ďalšími priateľkami a priateľmi Márie Wardovej, ktorí žijú v blízkosti;
 • podľa možností každoročná účasť na duchovných cvičeniach.
Prečo byť priateľkou/priateľom Márie Wardovej?

Pretože Mária Wardová a jej spiritualita už mnoho rokov nadchýna mnohé ženy, ktoré ako vydaté, rozvedené, vdovy či slobodné hľadajú možnosti, ako neustále prehlbovať svoj duchovný život a odpovedať na Božie volanie spôsobom primeraným ich životnému stavu.

Ako postupovať?
 • Skontaktovať sa s jednou zo zodpovedných sestier alebo napísať na emailovú adresu: provincialatcj@gmail.com
 • Trojmesačné sprevádzanie venované vnímaniu a skúmaniu, či sa potvrdí rozhodnutie stať sa priateľkou/priateľom Márie Wardovej.
 • Nájsť vhodný čas, kedy by sa mohlo uskutočniť prijatie medzi Priateľov Márie Wardovej.
 • Na túto cestu sa môžu pridať ženy aj muži