1. adventná nedeľa - 27.11.2022

1. adventná nedeľa - 27.11.2022

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako bolo za dní Noema, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Ako v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noe vošiel do korába, a nič nezbadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Vtedy budú na poli dvaja: jeden bude vzatý, druhý sa ponechá. Dve budú mlieť na mlyne: jedna bude vzatá, druhá sa ponechá. Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú nočnú hodinu príde zlodej, veruže by bdel a nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.“

Mt 24, 37-44

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Prichádzam na stretnutie s Bohom, ktorý mi aj v tejto chvíli ide v ústrety a teší sa, že so mnou môže byť. Opätujem mu jeho lásku svojou láskou a vernosťou v modlitbe.
  • Po chvíľke ticha poprosím o potrebné svetlo Ducha Svätého, aby všetko, na čo budem myslieť, čo budem hovoriť i konať, bolo na Božiu slávu a na pomoc mojej duši i dušiam mojich blížnych.
  • Prečítam si slová dnešného evanjelia raz alebo aj dvakrát... Čo mi chce Ježiš nimi povedať? K čomu ma pozýva?
  • Budem prosiť Ježiša o vnímavé, počúvajúce, „poslúchajúce“ a bdelé srdce.
  • Ježiš začína dnešné evanjelium slovami o čase, keď žil Noe. V predstave si vybavím udalosť, ako si Boh vyberá Noema a oslovuje ho, aby postavil koráb.
  • V Knihe Genezis 6, 9 sa píše, že „Noe bol najspravodlivejší a najbezúhonnejší muž medzi svojimi súčasníkmi; viedol bohumilý život.
  • Noe Boha počul a urobil, ako mu povedal. Počul aj to, čo sa za krátky čas stane, ale nespanikáril. Robil verne svoju prácu, až pokiaľ bol koráb hotový a mohol doň vstúpiť so svojou ženou, troma synmi a ich ženami...
  • Boh prichádza a príde aj na konci vekov. A prichádza ako Boh, ktorý svoje stvorenie miluje a túži mu dať podiel na svojom nikdy nekončiacom šťastí.
  • Zotrvám pri slovách, ktoré sa ma najviac dotýkajú, uvažujem nad nimi a  od uvažovania postupne prejdem do rozhovoru s Bohom. Hovorím s ním, ako keď priateľ hovorí s priateľom...