1. adventná nedeľa - 28.11.2021

1. adventná nedeľa - 28.11.2021

Zastaňte si rovno a zodvihnite hlavu, lebo vaše vyslobodenie je blízko.

Lk 21, 28

Do zmätku a úzkosti, strachu a neistoty súčasnosti nám zaznieva presvedčivé uistenie o tom, že Pán je blízko a Boží prísľub spásy sa napĺňa. Aj naše oťažené a uväznené srdcia vzbudzujú súcit a milosrdenstvo v srdci Boha a pohýnajú ho, aby zasiahol a ujal sa nás v našej biede a hriechu.

Čím je zaťažené tvoje srdce a čo ťa spútava?
Povedz o tom s dôverou Bohu, ktorý sa ťa milosrdne ujíma.