1. adventná nedeľa - 3.12.2023

1. adventná nedeľa - 3.12.2023

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete, kedy príde ten čas. Je to tak, ako keď človek odcestuje: opustil svoj dom, svojim sluhom odovzdal moc, každému určil prácu a vrátnikovi prikázal bdieť. Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde pán domu: či večer, či o polnoci, či za spevu kohúta alebo ráno. Aby vás nenašiel spať, keď príde nečakane! A čo hovorím vám, hovorím všetkým: Bdejte!“

Mk 13, 33-37

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Vyberiem si miesto na modlitbu. Môžem zapáliť sviecu, kľaknúť si alebo sa ukloniť pred miestom, kde sa budem modliť, ako symbol môjho rozhodnutia byť teraz s Bohom.
  • Uvedomím si, že som v prítomnosti Boha. Poďakujem mu za milosť byť teraz tu pred ním.
  • Prosím Pána o milosť porozumieť, čo mi dnes hovorí a prečítam si text evanjelia.
  • Môžem si predstaviť, že som členom tejto domácnosti. Pán má prísť domov a ja ho čakám. Čo robím? Trávim čas prácou, premýšľaním alebo si na chvíľu zdriemnem?
  • Aký postoj mám voči Pánovi, ktorý má prísť domov? Teším sa na jeho príchod?
  • Čo so mnou robí jeho príkaz „BDEJTE“?
  • Na začiatku mojej adventnej cesty môžem popremýšľať nad tým, čo mi pomáha byť v bdelosti.
  • Môžem sa o tom porozprávať s Bohom. Môžem ho poprosiť o pomoc, o jeho vedenie na tejto ceste.