10. nedeľa v Cezročnom období - 6.6.2021

10. nedeľa v Cezročnom období - 6.6.2021

Ježiš vošiel so svojimi učeníkmi do domu a znova sa zišiel toľký zástup, že si nemohli ani chleba zajesť. Keď sa to dopočuli jeho príbuzní, išli ho odviesť, lebo hovorili: „Pomiatol sa.“

Zákonníci, čo prišli z Jeruzalema, hovorili: „Je posadnutý Belzebulom“ a: „Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov.“

On si ich zavolal a hovoril im v podobenstvách: „Ako môže satan vyháňať satana? Ak sa kráľovstvo vnútorne rozdelí, také kráľovstvo nemôže obstáť, a ak sa dom vnútorne rozbije, taký dom nebude môcť obstáť. Ak satan povstane proti sebe samému a je rozdelený, nemôže obstáť, ale je s ním koniec. Nik nemôže vniknúť do domu silného človeka a ulúpiť mu veci, kým toho silného nezviaže, až potom mu vyplieni dom.

Veru, hovorím vám: Ľuďom sa odpustia všetky hriechy i rúhania, ktorými by sa rúhali. Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpúšťa naveky, ale je vinný večným hriechom.“ Lebo hovorili: „Je posadnutý nečistým duchom.“

Tu prišla jeho matka a jeho bratia. Zostali vonku a dali si ho zavolať. Okolo neho sedel zástup. Povedali mu: „Vonku ťa hľadá tvoja matka, tvoji bratia a tvoje sestry.“

On im odvetil: „Kto je moja matka a moji bratia?“ Rozhliadol sa po tých, čo sedeli okolo neho, a povedal: „Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra, i matka.“

Mk 3, 20-35

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Dnes, keď sa idem modliť, pozvem Ježiša k sebe, do svojho domu, k svojmu stolu.
  • Chvíľu vnímam, čo vo svojom srdci mám, aké myšlienky, aké pocity,... Pán ma pozná lepšie ako ja samu seba, preto smiem byť úprimná a pred sebou i pred Pánom taká, aká som. Vychutnám si túto slobodu, ktorú smiem prežívať, keď som s ním.
  • Pozorne načúvajúc si prečítam text dnešného evanjelia. Potom si predstavím Ježiša s učeníkmi v dome, ako sedia okolo stola a chcú sa najesť, ale okolo pribúda stále väčšie množstvo zhromažďujúcich sa ľudí. Pozorujem, akí sú to ľudia: Ježišovi príbuzní, zákonníci, mnohí iní, ktorí Ježiša už poznali a opäť ho chceli počúvať či dať sa uzdraviť, možno náhodní zvedaví okoloidúci. Všímam si ich postoje a konanie voči Ježišovi, počúvam, čo o ňom hovoria.
  • Čo to všetko vyvoláva vo mne? Kde som ja? Som vo vnútri domu alebo vonku? Aký postoj nachádzam v sebe a čo ja hovorím o Ježišovi? 
  • Je tu i skupina ľudí, jeho učeníkov i ďalších, ktorí chcú byť s ním a načúvať jeho slovám, rozumieť mu, viac ho spoznať... Prichádza aj Mária a iní bratia a sestry z Ježišovej blízkej rodiny, hľadajú ho, čakajú ho na okraji davu tých mnohých vykrikujúcich ľudí. Tiež chcú byť s ním. Aj ja k nim patrím. Som jeho, som s ním.
  • Upriamim celú svoju pozornosť na Ježiša. On počúva hlasy všetkých a je tu pre všetkých; so všetkými vedie dialóg. Načúvam jeho slovám s túžbou nechať nimi premieňať svoje srdce a mať Ježišovo zmýšľanie, jeho Ducha.

Pane, prosím ťa, obráť moje srdce i zmýšľanie.

Chcem patriť medzi tvojich najbližších,

ktorí plnia vôľu Otca ako ty a tvoja matka.