14. nedeľa v Cezročnom období - 3.7.2022

14. nedeľa v Cezročnom období - 3.7.2022

Pán si vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa sám chystal ísť. A povedal im: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu! Choďte! Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov. Nenoste mešec ani kapsu, ani obuv a cestou nikoho nepozdravujte! Keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: ‚Pokoj tomuto domu!‘ Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj na ňom spočinie; ak nie, vráti sa k vám. V tom dome potom ostaňte, jedzte a pite, čo majú, lebo robotník si zaslúži svoju mzdu. Neprechádzajte z domu do domu! A keď prídete do niektorého mesta a prijmú vás, jedzte, čo vám predložia, uzdravujte chorých, čo sú v ňom, a povedzte im: ‚Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo.‘ Keď prídete do niektorého mesta a neprijali by vás, vyjdite do jeho ulíc a povedzte: ‚Striasame na vás aj prach, čo sa nám vo vašom meste prilepil na nohy. Ale vedzte, že sa priblížilo Božie kráľovstvo!‘ Hovorím vám, že Sodomčanom bude v onen deň ľahšie ako takému mestu.“ Sedemdesiati dvaja sa vrátili natešení a hovorili: „Pane, aj zlí duchovia sa nám poddávajú v tvojom mene!“ On im povedal: „Videl som satana padať z neba ako blesk. Hľa, dal som vám moc šliapať po hadoch a škorpiónoch i po všetkej sile nepriateľa a nič vám neuškodí. No neradujte sa z toho, že sa vám poddávajú duchovia, ale radujte sa, že sú vaše mená zapísané v nebi.“

Lk 10, 1-12.17-20

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • S vierou v Božiu prítomnosť a v Božiu nekonečnú lásku vstúpim do dnešnej modlitby.
  • Zotrvám v tichu pred Bohom a poprosím ho o svetlo Ducha Svätého, aby ma viedol a daroval mi milosť otvoriť sa pre jeho prítomnosť.
  • Pomaly si prečítam text dnešného evanjelia.
  • „Žatva je veľká,“ hovorí Ježiš. Predstavím si Ježiša, ako hovorí tieto slová, a vnútorným pohľadom sa pozerám na svet, do ktorého sú vyslaní sedemdesiati dvaja.
  • Ježiš dáva týmto vyslaným podrobné inštrukcie, čo majú robiť.  Zotrvám pri tých z nich, ktoré ma najviac oslovujú a sú pre mňa v tejto chvíli dôležité.
  • Sedemdesiati dvaja boli poslaní do mesta a na miesto, kam sa sám Ježiš chystal ísť.
  • Ježiš je na tom mieste, v tom prostredí, v ktorom sa denne pohybujem a stretávam s inými.
  • Vnímam jeho prítomnosť? Je vo mne Kristov pokoj a môžu ho cezo mňa zažívať ľudia v mojom okolí?

V rozhovore s Ježišom poďakujem za všetkých robotníkov v Pánovej žatve, konkrétne aj za tých, ktorých Ježiš poslal do mesta a na miesto, kde som bol a kde sa práve nachádzam, a že môžem cez nich zažívať Božiu prítomnosť a vidieť či vnímať znamenia Božieho kráľovstva.