14. nedeľa v Cezročnom období - 4.7.2021

14. nedeľa v Cezročnom období - 4.7.2021

Ježiš prišiel do svojej vlasti; jeho učeníci išli s ním. Keď nadišla sobota, začal učiť v synagóge. Počúvalo ho mnoho ľudí a s údivom hovorili: "Skade to má tento? Aká to múdrosť, ktorej sa mu dostalo, a zázraky, čo sa dejú jeho rukami?! Vari to nie je tesár, syn Márie a brat Jakuba a Jozesa, Júdu a Šimona? A nie sú tu s nami aj jeho sestry?" A pohoršovali sa na ňom. Ježiš im povedal: "Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti, medzi jeho príbuznými a v jeho dome." A nemohol tam urobiť nijaký zázrak, iba že vložením rúk uzdravil niekoľko chorých. A čudoval sa ich nevere. Potom chodil po okolitých dedinách a učil.                                                   

Mk 6, 1-6

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Stíšim sa a poďakujem sa Pánovi, že je tu so mnou. Chvíľu zotrvám v jeho prítomnosti.
  • Prosím o milosť pevného postoja viery v Ježiša, aby nezakolísala v rôznych situáciách a okolnostiach.
  • Prečítam si úryvok dnešného evanjelia a vnímam, ktorý výraz či slovo vo mne najviac rezonuje. Ak ho nájdem a pomenujem, chvíľu pri ňom zotrvám. Ako ma oslovuje? Čo pri ňom cítim? Ako na mňa pôsobí?
  • Ak na mňa niečo pôsobí negatívne, bezútešne - napríklad nepekné posudzovanie zo strany Ježišových krajanov - neujdem od toho, a vnímam, čo asi prežíval Ježiš, keď bol postavený pod paľbu domýšľania, poníženia a odmietnutia. Mám možno podobnú skúsenosť. Možno som sa tiež čudovala, keď som prišla k svojim s dobrým úmyslom a s niečím, čo som pre nich vytvorila a chcela im darovať, že ma odsúdili bez toho, aby sa vôbec zamysleli, a dar a priori odmietli.
  • Ježiš aj tak prejaví dar, nenechá sa odradiť a vkladaním rúk uzdraví niekoľkých chorých. Celkom sa privinie k Božej vôli, kvôli ktorej bol poslaný na svet. Odovzdáva sa Bohu, prináša mu bolesť z odmietnutia a poníženia. Svoje vnútro neviaže na tieto rany, ale ukrýva ho v Bohu. Tak je jeho srdce radostné a slobodné v Otcovi. V tejto sile a slobode ide do iných miest a dedín učiť a uzdravovať.
  • Pozriem sa na svoj život, na terajší čas. Prosím o milosť slobody a radosti v Bohu, ktorá je stála a širšia ako všetky odmietnutia. Zameriam sa na Boha, spočiniem v ňom, aby som v ňom načerpala síl a idem ďalej po ceste, ktorú mi on určil.

„Pane, daj nech je moje srdce slobodné a radostné v tebe.“