19. nedeľa v Cezročnom období - 13.8.2023

19. nedeľa v Cezročnom období - 13.8.2023

Len čo Ježiš nasýtil zástupy, rozkázal učeníkom, aby nastúpili na loďku a išli pred ním na druhý breh, kým on rozpustí zástupy. Keď rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modliť sa. Zvečerilo sa a on tam bol sám. Loďka bola už mnoho stadií od zeme a zmietali ňou vlny, lebo vietor dul proti nim. Nad ránom sa, kráčajúc po mori, blížil k nim Ježiš. Keď ho učeníci videli kráčať po mori, vzrušení vraveli: „Mátoha!“ A od strachu vykríkli. Ale Ježiš sa im hneď prihovoril: „Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!“ Peter mu povedal: „Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode.“ On povedal: „Poď!“ Peter vystúpil z loďky, vykročil po vode a šiel k Ježišovi. Ale keď videl silný vietor, naľakal sa. Začal sa topiť a vykríkol: „Pane, zachráň ma!“ Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu: „Maloverný, prečo si pochyboval?“ A keď vstúpili do loďky, vietor utíchol. Tí, čo boli na loďke, klaňali sa mu a vraveli: „Naozaj si Boží Syn!“

Mt 14,22-33

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Nájdem si miesto na modlitbu. Nájdem si miesto, kde sa cítim dobre, bezpečne, nerušene. Moju modlitbu môžem začať zapálením sviece, spievaním obľúbenej piesne alebo len vnímaním vlastného dychu a ticha, až kým sa moje vnútro neupokojí.
  • Prosím Pána o milosť porozumieť, čo mi dnes hovorí. Prečítam si text evanjelia a ostanem pri tom, čo ma oslovilo.
  • Ježiš posiela učeníkov na more. Nad ránom sa k ním blíži, kráčajúc po mori. Učeníci sú vyľakaní. Ani im nenapadne, že ten, kto prichádza, by mohol byť Ježiš.
  • Je niečo v mojom živote, v čom sa cítim neisto ako na mori? Kde nepredpokladám, že by to mohol byť Ježiš, ktorý sa ku mne približuje? Zasiahol Boh v poslednom období do môjho života nejako nepredvídateľne, zvláštne, možno spôsobom, ktorý mi nie je veľmi príjemný?
  • Premýšľam nad tajomstvom Božej prozreteľnosti. Ako ma vedie, kam ma smeruje, čo ma učí...
  • Môžem si predstaviť Ježiša, hovorím s ním ako priateľ s priateľom. Poviem mu o svojich neistotách, o svojich strachoch, o tom, čomu nerozumiem...
  • Alebo je niečo, čo som vďaka takýmto situáciám pochopil/a? Môžem mu za to ďakovať.
  • Ostanem v tichu pri ňom. Počúvam, či mi chce niečo povedať on. Som s ním a ďakujem za dar jeho prítomnosti.
  • Na konci môžem pomaly a vedome hovoriť modlitbu Otče náš alebo len ticho opakovať slová: „Buď vôľa tvoja.“