2. adventná nedeľa - 10. 12. 2023

2. adventná nedeľa - 10. 12. 2023

Potešujte, potešujte môj ľud, vraví váš Boh. Hovorte k srdcu Jeruzalema a volajte k nemu, že sa skončilo jeho otroctvo a je odčinená jeho vina; veď dostal z ruky Pánovej dvojnásobok za každý svoj hriech. Hlas volajúceho: „Pripravte cestu Pánovi na púšti, vyrovnajte chodníky nášmu Bohu na pustatine! Každá dolina nech sa zdvihne a každý vrch i kopec zníži! Čo je krivé, nech je rovinou, a čo hrboľaté, nížinou. I zjaví sa Pánova sláva, a uvidí spoločne každé stvorenie, že prehovorili Pánove ústa. Vystúp na vysoký vrch, ty, čo hlásaš radostnú zvesť Sionu! Zodvihni mocne svoj hlas, ty, čo hlásaš radostnú zvesť Jeruzalemu! Zodvihni, neboj sa, povedz judejským mestám: Hľa, váš Boh! Hľa, Pán, Boh, prichádza so všetkou mocou a jeho ruka bude vládnuť. Odmenu víťaza nesie so sebou a jeho trofeje idú pred ním. Ako pastier pasie svoju čriedu, do náručia berie baránky a kladie si ich do lona; starostlivo vedie ovce brezivé.

 Iz 40, 1-5. 9-11

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Na stretnutie s Bohom v modlitbe pripravím svoje telo i myseľ. Spomalím dýchanie, snažím sa utíšiť myšlienky, ktoré mi bežia hlavou.
  • Som v Božej prítomnosti. Cítim na sebe Boží pohľad, pohľad plný lásky a milosrdenstva.
  • Prežehnám sa a prosím Ducha Svätého, aby ma sprevádzal modlitbou. Pomaly si čítam úryvok zo Svätého písma a vychutnávam si jednotlivé slová.
  • Predstavím si izraelský národ vo vyhnanstve, ktorý čaká na oslobodenie a útechu. Ľud v zajatí premáha strach a prahne po slobode.
  • V akej situácii sa nachádzam ja? Ktoré miesta v mojom srdci sa podobajú na vyhnanstvo? Kde potrebujem útechu a oslobodenie?
  • Znova si pomaly prečítam úryvok zo Svätého písma. Aký hlas vo mne rozozvučalo Božie slovo? Ostanem načúvať tomuto hlasu.
  • Vnímam, ako Boh prichádza na miesta môjho vyhnanstva so všetkou mocou... ako pastier... potešuje... a s nehou si ma berie do lona...
  • Ostanem v rozhovore s Pastierom... Pomaly ukončím stretnutie modlitbou Otče náš...
  • Pozriem sa spätne na čas modlitby. Čo bolo pre mňa životodarné? Čo, naopak, bránilo životu? Môžem si zapísať, kde sa ma Boh najviac dotkol.