2. pôstna nedeľa - 5.03.2023

2. pôstna nedeľa - 5.03.2023

Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil: tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo. Vtom sa im zjavil Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa s ním. Vtedy Peter povedal Ježišovi: „Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobím tu tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ Kým ešte hovoril, zahalil ich jasný oblak a z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho.“ Keď to učeníci počuli, padli na tvár a veľmi sa báli.No pristúpil k nim Ježiš, dotkol sa ich a povedal im: „Vstaňte a nebojte sa!“ A keď zdvihli oči, nevideli nikoho, iba Ježiša. Keď zostupovali z vrchu, Ježiš im prikázal: „Nikomu nehovorte o tomto videní, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych.“

Mt 17, 1-9

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Prídem na moje modlitbové miesto a zaujmem polohu, ktorá mi najviac pomôže k stretnutiu s Pánom. Uvedomím si seba: ako sa cítim, zvuky, ktoré počujem, a postupne sa snažím uvoľniť od hlavy, cez ramená, ruky... až po končeky prstov na nohách.
  • Vedome sa postavím do Božej prítomnosti a s úctou, pomaly urobím na sebe znamenie kríža, čím vyjadrím svoju pripravenosť...
  • Poprosím Pána o milosť, ktorou mi pomôže túto modlitbu vykonať na jeho slávu a na spásu mojej duše.
  • Pomaly a opakovane si prečítam hore uvedený text.
  • Pán ma dnes berie – pozýva so sebou do samoty. Ako sa mi kráča v sprievode Ježiša, Petra, Jakuba a Jána? Vládzem? Teší ma to? Pozerám sa späť? Môžem počúvať, o čom spolu hovoria, alebo len mlčky pozorovať krajinu a cestu... Pozorujem, čo sa vo mne deje, aké myšlienky či otázky mi prichádzajú na myseľ, a dovolím si ich položiť...
  • Teraz sme sa všetci zastavili, sme na vysokom vrchu. V predstavivosti sa snažím vnímať, čo sa tam deje. Môžem sa opätovne vrátiť k textu a ešte raz si ho prečítať. Nechám si čas, aby sa ma Pán mohol dotknúť svojím slovom.
  • Možno sa potrebujem pozrieť do Ježišovej žiariacej tváre alebo sa nechať zahaliť oblakom... Pán mi daruje slovo útechy, aby potešil, posilnil moje srdce do ďalších dní Pôstneho obdobia: „SI môj milovaný syn, si moja milovaná dcéra.“
  • Ak sa cítim byť nemilovaný/á, nepochopený/á, nevnímaný/á alebo iné ne... To všetko môžem predniesť Pánovi a poprosiť ho o premenu.
  • On mi stále, dnes i zajtra bude opakovať: Neboj sa! Syn človeka vstane z mŕtvych!
  • Modlitbu ukončím poďakovaním za milosti, svetlo a Božie požehnanie, s ktorým tu Pán bol prítomný, alebo žalmom 33.