2% pre MAGIS

2% pre MAGIS

Našla som dobrý prostriedok, aby nám vždy vystačili peniaze totiž neodopierať almužnu!  Mary Ward

 

Milí sympatizanti,

aj v roku 2023 sa uchádzame o Vašu priazeň a podporu prostredníctvom poukázania 2% z dane z príjmu. 

Svojím príspevkom môžete podporiť činnosť občianskeho združenia, ktoré pomáha rodinám v núdzi, obetiam domáceho násilia. Od vypuknutia vojnového konfliktu občianske združenie poskytuje pomoc aj ukrajinským odídencom, ktorí prišli na Slovensko. 

Ďalšou formou je aj humanitárna pomoc smerujúca priamo na Ukrajinu.

 

Tlačivá na poukázanie 2% dane nájdete TU a priamo u nás MAGIS, Konštantínova 2, Prešov

                                        Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať!

                                                                                          Sr. Xaveria CJ