20. nedeľa v Cezročnom období - 20.8.2023

20. nedeľa v Cezročnom období - 20.8.2023

Ježiš sa odobral do okolia Týru a Sidonu. Tu prišla k nemu istá kanaánska žena z tých končín a kričala: „Zmiluj sa nado mnou, Pane, syn Dávidov! Dcéru mi hrozne trápi zlý duch.“ Ale on jej neodpovedal ani slovo. Jeho učeníci pristúpili k nemu a prosili ho: „Pošli ju preč, lebo kričí za nami.“ Ale on odvetil: „Ja som poslaný iba k ovciam strateným z domu Izraela.“ No ona prišla k nemu, poklonila sa mu a povedala: „Pane, pomôž mi!“ On jej odpovedal: „Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteňatám.“ „Áno, Pane,“ vravela ona, „ale aj šteňatá jedia odrobinky, čo padajú zo stola ich pánov.“ Vtedy jej Ježiš povedal: „Žena, veľká je tvoja viera! Nech sa ti stane, ako chceš.“ A od tej hodiny bola jej dcéra zdravá.

Mt 15, 21-28

 

IMPULZ NA MODLITBU

 • Na stretnutie s Bohom v modlitbe si zvolím takú polohu tela, v ktorej dokážem byť uvoľnený, ale bdelý. Pomaly sa sústredím na svoj dych. Pokiaľ mi to pomôže, môžem zavrieť oči. Vnímam na sebe Boží pohľad, pohľad plný lásky a milosrdenstva.
 • Urobím pomalé znamenie kríža a poprosím Ducha Svätého, aby ma sprevádzal modlitbou a ukázal mi to, čo je dôležité pre môj život.
 • Prečítam si úryvok zo Svätého písma; text  čítam  pomaly a podľa možnosti aj nahlas. Vychutnávam si jednotlivé slová. Môžem zapojiť svoju obrazotvornosť a začať si predstavovať scénu z úryvku.
 • Vidím Ježiša a učeníkov kráčať po ceste. Zrazu k Ježišovi prichádza kanaánska žena. Počujem ako kričí: „Zmiluj sa nado mnou, Pane, syn Dávidov! Dcéru mi hrozne trápi zlý duch.“ Pozerám sa na Ježiša, ale on neodpovedá. Žena naďalej volá. Niekoľko učeníkov napokon nalieha na Ježiša, aby ju poslal preč. Ježiš ju neposiela preč, ale na jej neodbytnosť reaguje slovami: „Ja som poslaný iba k ovciam strateným z domu Izraela.“
 • Pozorujem ženu, ktorá počujúc Ježišov hlas prestáva kričať, skláňa sa pred Ježišom a hovorí: „Pane, pomôž mi!“ Zotrvám s týmto obrazom. Sklonená žena pred Ježišom... Pane, pomôž mi...
 • Môžem si predstaviť seba pred Ježišom. Čo kričí moje srdce? Kde sa cítim bezradný? Verím, že Ježiš mi môže pomôcť? Dokážem sa skloniť pred Ježišom? Otvoriť sa jeho pomoci?
 • Rozprávam sa s Bohom, ako keď sa priateľ rozpráva so svojím priateľom. Vyslovím, čo sa ma dotklo, čo mnou hýbe, čo mi  leží  na  srdci. Vyjadrím  svoju  bezradnosť, bolesť, radosť,  strach, zmätok, neistotu...
 • Čas modlitby môžem zakončiť modlitbou Otče náš...
 • Pozriem sa spätne na čas modlitby. Čo bolo pre mňa životodarné? Čo, naopak, bránilo životu?
  Môžem si zapísať, kde sa ma Boh najviac dotkol.