21. nedeľa v Cezročnom období - 22.8.2021

21. nedeľa v Cezročnom období - 22.8.2021

Mnohí z Ježišových učeníkov povedali: „Tvrdá je to reč! Kto to môže počúvať?!“

Ježiš vedel sám od seba, že jeho učeníci na to šomrú, a opýtal sa ich: „Toto vás pohoršuje? A čo až uvidíte Syna človeka vystupovať ta, kde bol predtým? Duch oživuje, telo nič neosoží. Slová, ktoré som vám povedal, sú Duch a život. Ale niektorí z vás neveria.“

Lebo Ježiš od počiatku vedel, ktorí neveria a kto ho zradí. A povedal: „Preto som vám hovoril: Nik nemôže prísť ku mne, ak mu to nedá Otec.“

Vtedy ho mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním nechodili.

Ježiš povedal Dvanástim: „Aj vy chcete odísť?“

Odpovedal mu Šimon Peter: „Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života. A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svätý.“

Jn 6, 60-69

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Stíšim sa, uvedomím si Božiu prítomnosť a poprosím o pomoc Ducha Svätého, aby všetky moje myšlienky, slová i skutky boli oslavou Boha.
  • Pomaly si prečítam evanjelium. Chvíľu zotrvám pri tom, čo ma z Božieho slova najviac oslovuje a vnímam, aká túžba sa vo mne vzbudzuje a o čo by som v tejto meditácii chcel/a Boha prosiť.
  • Predstavím si udalosť, ktorou Ježiš končí svoju reč o Nebeskom chlebe, o chlebe života; učeníkov, ako od Ježiša odchádzajú, a dvanástich apoštolov stojacich v Ježišovej blízkosti.
  • Ježišov prejav považujú mnohí za “drsný“. Nechcú sa pripojiť k tomuto Ježišovi. Otočia sa mu chrbtom a opustia ho.
  • Ktoré z Ježišových slov pokladám za ťažké a pre mňa na uskutočnenie náročné? Rozpamätám sa na tieto slová...
  • Dvanásti apoštoli pri Ježišovi zostali, i keď nie vždy porozumeli jeho slovám či jeho činom.
  • „Chcete aj vy odísť?“, pýta sa Ježiš apoštolov. Môžu sa slobodne rozhodnúť. Nikto ich nenúti.

Peter dáva Ježišovi odpoveď za všetkých, verím, že aj za mňa: „Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života. A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svätý.“ (Jn 6, 68)