21. nedeľa v Cezročnom období A - 27.8.2023

21. nedeľa v Cezročnom období A - 27.8.2023

Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“ Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“ „A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich. Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“ Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“ Potom prikázal učeníkom, aby nikomu nehovorili, že on je Mesiáš.

Mt 16, 13-20

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Vstúpim do modlitby stíšením sa a prosbou o vnímavosť a o svetlo Ducha Svätého. Pozorne a pomaly si prečítam evanjelium a vnímam, čo sa ma dotýka. Poprosím Pána o milosť, po ktorej túžim.
  • V duchu si predstavím Ježiša s učeníkmi v rozhovore. Pridám sa k nim a upriamim svoju pozornosť na Ježiša. Dovolím mu, aby sa ma pýtal. Nechám zaznieť jeho prvú otázku: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“ Ako mu odpoviem? Za koho pokladajú ľudia Krista na základe môjho svedectva života? Akú jeho tvár predstavujem iným?
  • Ježiš sa pýta ďalej: „A za koho ma pokladáte vy?“ Nechám si čas a pokúsim sa odpovedať na to, akú tvár Krista nosím v sebe, kým je on pre mňa osobne. Dám Ježišovi svoju úprimnú, pravdivú odpoveď.
  • Ježiš sa ma nepýta, aby ma skúšal. Pýta sa ma, aby ma ako svoju učeníčku hlbšie vtiahol do svojho tajomstva, aby mi zjavil pravdu o sebe i o mne. Čo mi Ježiš hovorí o mne? Načúvam mu: „Ty si...“
  • Poďakujem Pánovi, že ho môžem stále viac poznávať a vo vzťahu s ním i samu seba.