23. nedeľa v Cezročnom období – 4. 9. 2022

23. nedeľa v Cezročnom období – 4. 9. 2022

S Ježišom išli veľké zástupy. Tu sa obrátil a povedal im: „Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojím učeníkom. A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojím učeníkom. Ak niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklad, či má na jej dokončenie? Aby sa mu potom, keď položí základ a nebude ju môcť dostavať, nezačali všetci, čo to uvidia, posmievať: ‚Tento človek začal stavať, a nemohol dokončiť.‘ Alebo keď sa kráľ chystá do boja s iným kráľom, či si najprv nesadne a neporozmýšľa, či sa môže s desiatimi tisícami postaviť proti tomu, ktorý ide proti nemu s dvadsiatimi tisícami? Ak nie, vyšle posolstvo, kým je tamten ešte ďaleko, a prosí o podmienky mieru. Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom.“

Lk 14, 25-33

 

IMPULZ NA MODLITBU

·       Uvedomím si, že som v Božej prítomnosti; On mi dáva dar času, aby som mohol byť s ním. Poprosím Ducha Svätého, aby otvoril moje srdce pre Boží hlas, aby mi dal milosť spoznať, čo mi chce Ježiš povedať v dnešnom evanjeliu,  a aby mi daroval silu spoznané aj uskutočniť.

·       S Ježišom išli veľké zástupy. Predstavím si, že som jedným zo zástupu ľudí, ktorí kráčajú za Ježišom. Čo ma vedie k tomu, že chcem byť s ním?

·       Zrazu Ježiš zastane, obráti sa a celému zástupu a hovorí: „Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojím učeníkom.  A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojím učeníkom. Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom.“

·       Nie sú to slová, ktoré by ma pozývali k nenávisti, ktoré by spochybňovali hodnotu lásky k rodičom, manželke, deťom, bratom a sestrám, ani nespochybňujú lásku k vlastnému životu. Lebo toto všetko sú dary od neho. Ježiš ma pozýva, aby som sa zamyslel nad mojím vzťahom k nemu a uvedomil si dôležitosť puta s Kristom. Pripomína mi, že ma v živote čaká rozhodovanie o tom, čo je VIAC. Ignaciánska spiritualita používa slovo MAGIS.

·       Sv. Ignác z Loyoly v bode 23 Duchovných cvičení hovorí, že „...veci na zemskom povrchu sú stvorené pre človeka a aby mu pomáhali dosiahnuť cieľ, pre ktorý je stvorený. Z toho vyplýva, že človek ich má používať natoľko, nakoľko mu pomáhajú dostať sa k jeho cieľu, a natoľko sa ich má zriekať, nakoľko mu v tom prekážajú.“

·       Ak som sa postavil do zástupu Ježišových učeníkov, dnešný deň je pre mňa príležitosťou pozrieť sa na môj vzťah k veciam a k ľuďom a zistiť, akú úlohu zohrávajú v mojom vzťahu s Ježišom. Možno zistím, že sa potrebujem zrieknuť niečoho konkrétneho, čo je prekážkou na mojej ceste byť Ježišovým učeníkom.

·       Na záver sa môžem pomodliť túto modlitbu:

Ty, Pane, kráčaš so mnou a pôsobíš cezo mňa.

Daj mi rozhodnosť a silu hľadať teba vo všetkých veciach a nájsť ťa.

Daj mi trpezlivosť prijať veci, ktoré zmeniť nemôžem.

Daj mi odvahu zmeniť veci, ktoré zmeniť môžem.

Daj mi múdrosť tieto veci navzájom rozlíšiť.

Amen