23. nedeľa v Cezročnom období - 5.9.2021

23. nedeľa v Cezročnom období - 5.9.2021

Ježiš opustil končiny Týru a cez Sidon prišiel ku Galilejskému moru do stredu dekapolského kraja. Tam priviedli k nemu hluchonemého a prosili ho, aby naňho vložil ruku. On ho vzal nabok od zástupu, vložil mu prsty do uší, poslinil si ich a dotkol sa mu jazyka. Potom pozdvihol oči k nebu, vzdychol a povedal mu: "Effeta," čo znamená: "Otvor sa!" V tej chvíli sa mu otvorili uši a rozviazal spútaný jazyk a správne rozprával. A prikázal im, aby o tom nikomu nehovorili. Ale čím dôraznejšie im prikazoval, tým väčšmi to rozhlasovali a s tým väčším obdivom hovorili: „Dobre robí všetko: aj hluchým dáva sluch, aj nemým reč.“

Mk 7, 31-37

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Poďakujem sa Pánovi za túto chvíľu modlitby, keď sa smiem ponoriť do jeho prítomnosti a pobudnúť s jeho slovom.
  • Predstavím si dej dnešného evanjelia. Akísi ľudia privedú k Ježišovi človeka, ktorý je hluchonemý a prosia ho zaňho. Prosia s vierou o to, aby sa mu otvorili uši a rozviazal jazyk, aby sa mu uvoľnili putá, ktoré mu zväzujú zmysly potrebné pre život.
  • Ježiš urobí jednoduché gesto. Priloží prsty na uši toho človeka, nasliní si ich a dotkne sa jeho jazyka, vzdychne a povie „otvor sa“! Jeho počínanie pripomína stvorenie prvého človeka, ktorý bol utvorený zo zeme a bol mu do nozdier vdýchnutý dych života. Boh v oboch prípadoch uvoľňuje putá, mení to, čo bolo stuhnuté, zviazané a mĺkve a prináša pulzujúci život.
  • Nastáva nadšenie u uzdraveného človeka a u jeho priateľov, ktorí zaňho prosili. Napriek Ježišovmu zákazu nehovoriť o tom, horlivo rozhlasujú, čo sa stalo. Príhovor za iných a Božia uzdravujúca moc prinášajú životodarnú zmenu do života.
  • Spomeniem si na chvíľu intenzívnej modlitby za niekoho, na kom mi záležalo. Ak sa tomu človeku dostalo milosti, o ktorú som prosila, spomeniem si na to, ako som sa cítila, keď som sa dozvedela o Božom zásahu a pomoci. Ďakujem Pánovi za tú chvíľu.
  • Ak sa mne samej dostalo výnimočnej Božej milosti v podobe uzdravenia, pomoci a svetla, pripomeniem si ju a ďakujem Bohu.

 

Pane, ty robíš všetko dobre,

otvor mi uši a jazyk, uvoľni moje zmysly svojím dychom,

nech vo mne pulzuje pravý život.

Amen.