26. nedeľa v Cezročnom období - 25. 9. 2022

26. nedeľa v Cezročnom období - 25. 9. 2022

Bol istý bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo deň prepychovo hodoval.  Pri jeho bráne líhal akýsi žobrák, menom Lazár, plný vredov.  Túžil nasýtiť sa z toho, čo padalo z boháčovho stola, a len psy prichádzali a lízali mu vredy.  Keď žobrák umrel, anjeli ho zaniesli do Abrahámovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho.  A keď v pekle v mukách pozdvihol oči, zďaleka videl Abraháma a Lazára v jeho lone.  I zvolal: Otec Abrahám, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí aspoň koniec prsta vo vode a zvlaží mi jazyk, lebo sa hrozne trápim v tomto plameni!”  No Abrahám povedal: “Synu, spomeň si, že si dostal všetko dobré za svojho života a Lazár zasa iba zlé. Teraz sa on tu teší a ty sa trápiš.  A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť, takže nik - čo ako by chcel - nemôže prejsť odtiaľto k vám ani odtiaľ prekročiť k nám.”  Tu povedal: Prosím ťa, Otče, pošli ho do domu môjho otca.  Mám totiž piatich bratov; nech ich zaprisahá, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk.”  Abrahám mu odpovedal: Majú Mojžiša a Prorokov, nech ich počúvajú.”  Ale on vravel: “Nie, otec Abrahám. Ak príde k nim niekto z mŕtvych, budú robiť pokánie.”  Odpovedal mu: Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov, neuveria, ani keby niekto z mŕtvych vstal.”   

Lk 16, 31-36

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Pripomeniem si, že som v prítomnosti Boha, ktorý všetkému dáva život; spomeniem si na všetky životodarné okamihy uplynulého týždňa a poďakujem za nich Bohu.
  • Potom poprosím Boha o milosť, ktorú chcem dosiahnuť – tu to môže byť – Prosím o milosť, aby mi Boh daroval všímavosť, spolucítenie, veľkodušnosť a štedrosť, aby som nezanedbával vykonanie dobra.
  • Pomaly si prečítam podobenstvo, ktoré mi dnes Ježiš rozpráva ... môžem si všímať postavu boháča a postavu Lazára a vnímať, čo vo mne vyvoláva pohľad na týchto dvoch ľudí. Osobitne si všímam, čo vo mne vyvoláva situácia Lazára ... možno som zažil podobné stretnutia ... Ako som sa zachoval vo svojej konkrétnej situácii?
  • Dnešné evanjelium mi rozpráva aj o tom, že všetky moje skutky – vykonané aj nevykonané – majú dosah na moju večnosť. Boháč nebol zatratený preto, že bol bohatý, ale preto, že zatvrdil svoje srdce pred celkom jasnou a jednoznačnou príležitosťou vykonať dobro. Bol ľahostajný k biede Lazára a napriek tomu, že mal príležitosť aj prostriedky, odmietol preukázať hoci len omrvinky dobroprajnosti, po ktorých Lazár túžil – „Túžil nasýtiť sa z toho, čo padalo z boháčovho stola ...“ Dnes mám možnosť zamyslieť sa nad tým ako využívam/zanedbávam vykonanie dobra. V úkone kajúcnosti na začiatku sv. omše hovorím: „Vyznávam Všemohúcemu Bohu, i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého ...“
  • V čase zatratenia, keď už boháč nemohol zmeniť svoj stav, dostáva na svoju prosbu pomoci bratom od Boha odpoveď: „Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov, neuveria, ani keby niekto z mŕtvych vstal.“ Na nás je, aby sme počúvali a konali podľa toho, čo nám hovorí Ježiš. Na situáciu, v ktorej sa ocitol Lazár, nám Ježiš dáva jasné pravidlo: „Bol som hladný a dali ste mi jesť, bol som smädný a dali ste mi piť ...“ (Mt 25, 35-36)

Na záver sa môžem pomodliť modlitbu od Matky Terezy:

Pane, otvor naše oči, aby sme v našich bratoch a sestrách spoznali Teba. Pane, otvor naše uši, aby sme počuli plač a volanie hladných, zmrznutých, zdesených stratených. Pane, otvor naše srdcia, aby sme sa dokázali milovať navzájom tak, ako si nás Ty miloval. Amen.