28. nedeľa v Cezročnom období - 9.10.2022

28. nedeľa v Cezročnom období - 9.10.2022

Na ceste do Jeruzalema prechádzal Ježiš pomedzi Samáriu a Galileu. Ako vchádzal do ktorejsi dediny, išlo oproti nemu desať malomocných mužov. Zďaleka zastali a hlasne kričali: „Ježišu, učiteľ, zmiluj sa nad nami!“

Keď ich uvidel, povedal: „Choďte, ukážte sa kňazom!“ A ako šli, boli očistení.

Len čo jeden z nich spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a veľkým hlasom velebil Boha. Padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval mu; a bol to Samaritán.

Ježiš na to povedal: „Neočistilo sa ich desať? A tí deviati sú kde? Nenašiel sa nik okrem tohoto cudzinca, čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu slávu?“

A jemu povedal: „Vstaň a choď, tvoja viera ťa uzdravila.“

Lk 17, 11-19 

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Vždy, keď vstupujem do modlitby, mi Pán vychádza v ústrety; aj v tejto chvíli sa smiem k nemu priblížiť a dovoliť mu, aby sa on priblížil ku mne.
  • Dokážem ísť celkom blízko alebo si z nejakého dôvodu držím odstup či „bezpečnú“ vzdialenosť?
  • Malomocní na Ježiša zďaleka kričali: „Ježišu, učiteľ, zmiluj sa nad nami!“ Aký je výkrik môjho srdca?
  • Možno nachádzam niečo, čo vo mne potrebuje uzdravenie, aby som sa mohla ku Ježišovi vrátiť a celkom sa k nemu priblížiť, padnúť mu k nohám a ďakovať mu.
  • Malomocný, akonáhle zisťuje, že je čistý, vracia sa k pôvodcovi svojho uzdravenia, a už nekričí z diaľky, ale ide k Ježišovi, skláňa sa mu k nohám s vďakou.
  • Spása nie je uzdravenie malomocenstva, ale stretnutie s tým, ktorý nás uzdravil. Len vzťah k nemu nás zachráni, jeho dary sú len prostriedky, ktoré nás privádzajú do spoločenstva s ním. (S. Fausti)
  • Aké Božie dary ma priviedli bližšie k nemu? Čo objavujem?
  • Zostanem vo vďačnosti pred Pánom za všetky jeho dary, najmä za dar jeho blízkosti, za to, že smiem prežívať svoj život s ním.