29. nedeľa v Cezročnom období - 17.10.2021

29. nedeľa v Cezročnom období - 17.10.2021

Ježiš si zavolal Dvanástich a povedal im: „Viete, že tí, ktorých pokladajú za vládcov národov, panujú nad nimi a ich veľmoži majú nad nimi moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých. Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých.“

Mk 10, 42-45

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Svoju modlitbu začnem stíšením, uvedomím si Božiu prítomnosť a poďakujem sa za dar tejto chvíle. Smiem byť s Pánom a jeho uzdravujúcim slovom.
  • Pomaly si prečítam text dnešného evanjelia. Všimnem si Ježiša, ako zvoláva Dvanástich, počúvam tón jeho hlasu, ktorý naznačuje, že im chce povedať niečo dôležité. Pozerám sa vnútorným zrakom na učeníkov, ktorí dobiehajú z rôznych strán, sú plní toho, čo práve robia, čo ešte majú urobiť. Možno myslia aj na to, ako dobre im padne spolupracovať s Ježišom, veď ich to stavia do dobrého svetla a dôležitosti v očiach ľudí.  
  • To, čo hovorí Ježiš, je vážne. Akoby schladil ich nadšenie. Hovorí o službe, poslednom mieste a nakoniec o utrpení a ponúknutí života za iných. Predstavím si, že som medzi jeho učeníkmi. Ako na mňa pôsobia jeho slová? Ako sa pri nich cítim? Tešia ma alebo sú pre mňa výzvou?
  • Ježiš pozýva učeníkov ísť do hĺbky, neostať pri vonkajších úspechoch, a zároveň nenechať sa znechutiť obťažnosťou nasledovania a neúspechmi. Predkladá možnosť zakoreniť sa v službe, ktorá nemá veľké očakávania od ľudí, ale najviac od seba. Služobník je spokojný, keď slúži. Keď slúži radostne, oddane a ochotne, je vyhľadávaný, každý rád prijme jeho službu.
  • Mám skúsenosť radostnej, nezištnej služby, ktorá ma aj niečo stála, ale priniesla radosť, dobré ovocie a atmosféru pokoja ostatným? Služby, ktorá budovala?
  • Ježiš ich pozýva, aby si získali takúto povesť: povesť služobníka.

 

Pane, daj mi pochopiť vzácnu cenu postoja služobníka.

Daj mi porozumieť, akú slobodu prináša

odpútanie sa od vlastnej dôležitosti

a ponúknutie sa pre dobro iných

a pre tvoju slávu.

Amen.