3. adventná nedeľa - 17.12.2023

3. adventná nedeľa - 17.12.2023

Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle. A toto je Jánovo svedectvo: Keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levitov, aby sa ho pýtali: „Kto si ty?“, on vyznal a nič nezaprel. Vyznal: „Ja nie som Mesiáš.“ „Čo teda, „pýtali sa ho, „si Eliáš?“ Povedal: „Nie som.“

„Si prorok?“ Odpovedal: „Nie.“ Vraveli mu teda: „Kto si? Aby sme mohli dať odpoveď tým, čo nás poslali. Čo hovoríš o sebe?“ Povedal: „Ja som hlas volajúceho na púšti: ‚Vyrovnajte cestu Pánovi,‘ ako povedal prorok Izaiáš.“ Tí vyslaní boli spomedzi farizejov. A pýtali sa ho: „Prečo teda krstíš, keď nie si Mesiáš ani Eliáš, ani prorok?“ Ján im odpovedal: „Ja krstím vodou. Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte. On prichádza po mne a ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi.“ To sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil.

      Jn 1, 6-8. 19-28

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Na začiatku modlitby si doprajem chvíľku času na vnútorné stíšenie – uvedomím si svoje telo, myšlienky, pocity...
  • V Bohu žijem, hýbem sa a som. On je Pánom všetkého i môjho života, je tu, je mi blízko a celý sa mi daruje v Slove. Aj ja som tu teraz iba pre neho a dovolím si precítiť jeho i svoju radosť zo vzájomnej blízkosti.
  • Poprosím Ducha Svätého, aby ma pripravil započuť Slovo, a celú svoju pozornosť upriamim na udalosť, ktorú opisuje Jánovo evanjelium; pomaly si ho prečítam. Vnímam, akú ozvenu vo mne vyvoláva a čo sa ma zvlášť dotýka.
  • Akú milosť túžim od Pána prijať?
  • Dnes zaznieva svedectvo o Jánovi, ale i Jánovo svedectvo. On je poslaný byť svedkom Svetla, ktoré prichádza na svet a víťazí nad každou temnotou, a byť (len) hlasom Slova, aby mu pripravil cestu a ustúpil – sám seba definuje vo vzťahu ku Kristovi. Ako určuje môj vzťah s Kristom mňa a moje životné poslanie? Kto som vo vzťahu k nemu?
  • Ako učeník som tiež poslaný ukazovať na Krista, ktorý prišiel, prichádza vždy a znovu príde, zároveň zostáva uprostred nás a žije v nás..., aby všetci uverili.
  • Smiem vidieť a poukazovať na jeho svetlo vo svete, v sebe i v druhých. Čo mi môže pomôcť stávať sa stále viac citlivým na každé dobro-svetlo a ako naň môžem viac upriamovať pozornosť?
  • O všetkom, čo mnou hýbe, sa rozprávam s Kristom, ako sa priateľ rozpráva so svojím priateľom.  Môžem vstúpiť do dialógu aj s Jánom Krstiteľom.

 

Ježišu – Otcovo Slovo,

cez teba mi Otec hovorí o sebe a ukazuje seba,

cez teba ma oslovuje, tak ako nikto iný žiadnym iným slovom,

cez teba preniká až do najtajnejších skrýš môjho ja,

až do najtemnejších zákutí mojej bytosti –

mojej minulosti, mojich vzťahov, problémov, hriechu.

Až tam ty – Slovo prenikáš a vnášaš svetlo života,

podobne ako životodarné slnko.

Amen.