3. nedeľa v Cezročnom období - 21.1.2024

3. nedeľa v Cezročnom období - 21.1.2024

Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu. Keď raz išiel popri Galilejskom mori, videl Šimona a Ondreja, Šimonovho brata, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. Ježiš im povedal: Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. Oni hneď zanechali siete a išli za ním. Ako šiel trochu ďalej, videl Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána aj oni boli na lodi a opravovali siete a hneď ich povolal. Oni zanechali svojho otca Zebedeja na lodi s nádenníkmi a išli za ním.

Mk 1, 14-20

 

IMPULZ NA MODLITBU

 • Nájdem si miesto na modlitbu a zaujmem polohu, ktorá mi je pohodlná a zároveň mi pomáha zostať v bdelosti.
 • Po krátkom stíšení začnem modlitbu pomalým znamením kríža.
 • Prečítam si text evanjelia a vnímam, ktoré slová sa ma dotýkajú a čo vo mne vyvolávajú.
 • Ježiš dnes pozýva mužov, ktorý vykonávajú svoju bežnú prácu, aby ho nasledovali.
 • Z rybárov, ktorí lovia ryby, chce spraviť tých, čo budú získavať ľudí pre Božie kráľovstvo.
 • Evanjelium nám ďalej hovorí: „Oni hneď zanechali siete a išli za ním.“ Mk 1, 18
 • Môžeme sa povzbudiť myšlienkou Karla Sterna, pôvodom Žida, ktorý pocítil volanie Ježiša a napokon naň odpovedal tým, že sa stal kresťanom:

„Ak Boh skutočne zasiahol do dejín tým, že sa stal človekom, ak skutočne dal príklad, ako treba žiť, ak skutočne prehovoril k ľuďom, ak im vyjavil, čo je pravda a dobro, ak skutočne sľúbil večný život tým, ktorí ho budú nasledovať, tak potom nemôžeme ľahostajne prejsť popri ňom, ba viac, potom sa oplatí ísť za ním.

 • Ježiš aj mňa pozýva, aby som ho nasledoval. Nechce, aby som niečo opustil, zanechal len tak..., ale aby som ho nasledoval.
 • Je niečo, čo potrebujem zanechať, aby som slobodne vykročil za Ježišom?
 • Je v mojom živote niečo, čo si uzurpuje príliš vysokú priečku na mojom rebríčku? Azda miesto, ktoré by malo patriť Bohu?
 • Čo je v mojom živote na prvom mieste? Nad čím často premýšľam, o čo sa strachujem, na čo míňam najviac času, peňazí? Môžem si dopriať chvíľu, aby som si odpovedal na tieto otázky...
 • Prosím Pána o túžbu dať mu prvé miesto v mojom živote, nasledovať ho. Možno ma pozýva niečo zanechať, možno pozýva k niečomu novému, možno chce tomu všetkému dať zmysel. Rozprávam sa s ním, ako sa priateľ rozpráva so svojím priateľom.
 • Pomaly ukončím rozhovor, prežehnám sa a aj dnes skúsim vykročiť za ním.