3. pôstna nedeľa - 3.3.2024

3. pôstna nedeľa - 3.3.2024

„Blízko bola židovská Veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema. V chráme našiel predavačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, čo tam sedeli. Urobil si z povrázkov bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a dobytok. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly a predavačom holubov povedal: „Odneste to odtiaľto! Nerobte z domu môjho Otca tržnicu!“ Jeho učeníci si spomenuli, že je napísané: „Strávi ma horlivosť za tvoj dom.“ Židia sa ho opýtali: „Aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto robiť?“ Ježiš im odpovedal: „Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím.“ Židia povedali: „Štyridsaťšesť rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za tri dni?“ Ale on hovoril o chráme svojho tela. Keď potom vstal z mŕtvych, jeho učeníci si spomenuli, že toto hovoril, a uverili Písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš. Keď bol cez veľkonočné sviatky v Jeruzaleme, mnohí uverili v jeho meno, lebo videli znamenia, ktoré robil. Ale Ježiš sa im nezdôveril; on poznal každého a nepotreboval, aby mu niekto vydával svedectvo o človekovi. Sám totiž vedel, čo je v človeku.“

                       Jn 2, 13-25

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Svoje stretnutie s Bohom v modlitbe začnem stíšením a uvedomením si prítomnosti - tu a teraz. Pomocou k stíšeniu mi môže byť vnímanie dlaní, vnímanie vlastného dychu. Upokojím svoje telo.
  • Pripomeniem si, že Boh je Ten, ktorý je prítomný stále. Vstúpim do Jeho prítomnosti.  Prosím o svetlo Božieho Ducha a vnímavosť srdca na Jeho dotyk.
  • Vo chvíli ticha prosím o milosť, o dar, ktorý túžim v modlitbe dostať. Pomaly si prečítam text evanjelia.
  • Predstavím si Ježiša ako vstupuje do chrámu. Naskytne sa mu obraz  tržnice. Vidí ľudí, ktorí robia obchod. Vidím jeho reakciu, ktorá ma možno na prvý pohľad prekvapí. Ježiš reaguje veľmi rázne. Čo táto Jeho reakcia hovorí mne? Ako reaguje moje srdce, čo hýbe mojím srdcom? Aké myšlienky, emócie?
  • Ježiš chce svojou reakciou poukázať na dôležitú pravdu. Chce pozvať k hlbokej a pravdivej úcte. Pozýva k prechodu od vonkajšieho kultu a formálneho dodržiavania prikázaní, ku klaňaniu sa v Duchu a pravde. Chce poukázať na nový, iný chrám. Na chrám, ktorý nie je z kameňa, ale je Živý a život ponúka. Pozýva k hľadaniu skutočného života.
  • Na záver modlitby sa porozprávam s osobou Krista ako priateľ s priateľom. Vyjadrím svoju túžbu, túžbu po živote.
  • V krátkej reflexii sa pozriem kde bol Boh v mojej modlitbe. K čomu pozýva mňa osobne? K akému hľadaniu? Čo to konkrétne znamená pre môj život?