31. nedeľa v Cezročnom období - 30.10.2022

31. nedeľa v Cezročnom období - 30.10.2022
Ježiš vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A tu muž, menom Zachej, ktorý bol
hlavným mýtnikom a bol bohatý, zatúžil vidieť Ježiša, kto to je, ale nemohol pre
zástup, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyšiel na planý figovník, aby ho
uvidel, lebo práve tade mal ísť. Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore
a povedal mu: „Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome!“ On
chytro zišiel a prijal ho s radosťou. Keď to videli, všetci šomrali: „Vošiel k hriešnemu
človekovi!“ Ale Zachej vstal a povedal Pánovi: „Pane, polovicu svojho majetku dám
chudobným a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne.“ Ježiš mu povedal:
„Dnes prišla spása do tohoto domu. Veď aj on je Abrahámovým synom. Lebo Syn
človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.“
 
Lk 19, 1-10Ježiš vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A tu muž, menom Zachej, ktorý bol
hlavným mýtnikom a bol bohatý, zatúžil vidieť Ježiša, kto to je, ale nemohol pre
zástup, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyšiel na planý figovník, aby ho
uvidel, lebo práve tade mal ísť. Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore
a povedal mu: „Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome!“ On
chytro zišiel a prijal ho s radosťou. Keď to videli, všetci šomrali: „Vošiel k hriešnemu
človekovi!“ Ale Zachej vstal a povedal Pánovi: „Pane, polovicu svojho majetku dám
chudobným a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne.“ Ježiš mu povedal:
„Dnes prišla spása do tohoto domu. Veď aj on je Abrahámovým synom. Lebo Syn
človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.“
 
Lk 19, 1-10Ježiš vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A tu muž, menom Zachej, ktorý bol
hlavným mýtnikom a bol bohatý, zatúžil vidieť Ježiša, kto to je, ale nemohol pre
zástup, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyšiel na planý figovník, aby ho
uvidel, lebo práve tade mal ísť. Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore
a povedal mu: „Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome!“ On
chytro zišiel a prijal ho s radosťou. Keď to videli, všetci šomrali: „Vošiel k hriešnemu
človekovi!“ Ale Zachej vstal a povedal Pánovi: „Pane, polovicu svojho majetku dám
chudobným a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne.“ Ježiš mu povedal:
„Dnes prišla spása do tohoto domu. Veď aj on je Abrahámovým synom. Lebo Syn
človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.“
 
Lk 19, 1-10Ježiš vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A tu muž, menom Zachej, ktorý bol
hlavným mýtnikom a bol bohatý, zatúžil vidieť Ježiša, kto to je, ale nemohol pre
zástup, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyšiel na planý figovník, aby ho
uvidel, lebo práve tade mal ísť. Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore
a povedal mu: „Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome!“ On
chytro zišiel a prijal ho s radosťou. Keď to videli, všetci šomrali: „Vošiel k hriešnemu
človekovi!“ Ale Zachej vstal a povedal Pánovi: „Pane, polovicu svojho majetku dám
chudobným a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne.“ Ježiš mu povedal:
„Dnes prišla spása do tohoto domu. Veď aj on je Abrahámovým synom. Lebo Syn
človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.“
 
Lk 19, 1-10Ježiš vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A tu muž, menom Zachej, ktorý bol
hlavným mýtnikom a bol bohatý, zatúžil vidieť Ježiša, kto to je, ale nemohol pre
zástup, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyšiel na planý figovník, aby ho
uvidel, lebo práve tade mal ísť. Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore
a povedal mu: „Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome!“ On
chytro zišiel a prijal ho s radosťou. Keď to videli, všetci šomrali: „Vošiel k hriešnemu
človekovi!“ Ale Zachej vstal a povedal Pánovi: „Pane, polovicu svojho majetku dám
chudobným a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne.“ Ježiš mu povedal:
„Dnes prišla spása do tohoto domu. Veď aj on je Abrahámovým synom. Lebo Syn
človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.“
 
Lk 19, 1-10

Ježiš vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A tu muž, menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, zatúžil vidieť Ježiša, kto to je, ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyšiel na planý figovník, aby ho uvidel, lebo práve tade mal ísť. Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore a povedal mu: „Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome!“ On chytro zišiel a prijal ho s radosťou. Keď to videli, všetci šomrali: „Vošiel k hriešnemu človekovi!“ Ale Zachej vstal a povedal Pánovi: „Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne.“ Ježiš mu povedal: „Dnes prišla spása do tohoto domu. Veď aj on je Abrahámovým synom. Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.“

Lk 19, 1-10

IMPULZ NA MODLITBU

 • Začnem modlitbu tým, že si uvedomím priestor okolo seba, miesto, kde sedím alebo stojím, a chvíľu ostanem len vnímať Božiu prítomnosť, ktorá ma obklopuje, vypĺňa priestor okolo mňa i vo mne, ba siaha až k nebu a ďalej do vesmíru...
 • Pane, celý svet je pred tebou sťa prášok na váhe, ako kvapka rosy, čo padá na zem za rána, a predsa ma vidíš, si so mnou, staráš sa o mňa. Ďakujem, že si tu pre mňa.
 • S túžbou nechať v sebe pôsobiť Božie slovo poprosím Ducha Svätého, aby otvoril moje oči, uši, srdce... a pozorne, vnímavo si prečítam evanjelium.
 • Pomocou obrazotvornosti si dej udalosti predstavím. Vidím Ježiša, ako prechádza Jerichom, pozorujem ho pri tom, jeho kroky, jeho pohľad, slová, gestá... všimnem si aj domy, obyvateľov mesta a ich pohľady, záujem či zvedavosť a reakcie na Ježiša...
 • Zvlášť sa zameriam na nízkeho muža, Zacheja, ktorý beží pomedzi ľudí a lezie na figovník, aby mal dobrý výhľad, keď Ježiš pôjde okolo, a mohol si ho obzrieť, kto to je... Vidieť na ňom, ako veľmi po tom túži.
 • Kde a v akom nastavení voči Ježišovi som ja v tomto príbehu?
 • Pozorujem Zacheja ďalej, keď sa blíži Ježiš, keď si ho všimne, zastane pri ňom a prihovorí sa mu s prianím navštíviť ho... Vcítim sa do jeho prežívania a sledujem, ako sa udalosť a dialóg vyvíja ďalej,... i negatívny postoj okolia, premenu Zacheja, odpoveď Ježiša... Ako sa ma to dotýka?
 • Ježiš prichádza aj do môjho „mesta“, zostupuje do môjho životného priestoru, prechádza ním a hľadá, aby zachránil, čo sa stratilo... Môžem mojím „Jerichom“ prejsť spolu s Ježišom, pozerať s ním, hľadať s ním... možno aj seba. Čo vidím ako stratené? Aké to je, keď sa môj pohľad stretáva s Ježišovým?
 • Ježiš aj mňa oslovuje po mene so svojím naliehavým prianím: „Poď rýchlo dole, dnes musím zostať v tvojom dome!“ Ježiš sa chce so mnou stretnúť u mňa doma, nie niekde na „neutrálnej pôde“. Odkiaľ potrebujem „zostúpiť“, aby Ježiš mohol vojsť ku mne domov so svojou spásou a premeniť ma zvnútra?
 • Zachej rýchlo zišiel a prijal Ježiša s radosťou. Aj ja môžem urobiť takisto a dovoliť mu, aby so mnou ostal v mojom dome a počuť jeho slová: „Dnes prišla spása do tohoto domu.“
 • Poďakujem Pánovi za dar mojej osobnej spásy a poprosím ho o spásu mojich drahých i celého sveta.