34. nedeľa v Cezročnom období - 21. 11. 2021

34. nedeľa v Cezročnom období - 21. 11. 2021

Slávnosť Krista Kráľa

Pilát sa spýtal Ježiša: „Si židovský kráľ?“

Ježiš odpovedal: „Hovoríš to sám od seba, alebo ti to iní povedali o mne?“

Pilát odvetil: „Vari som ja Žid? Tvoj národ a veľkňazi mi ťa vydali. Čo si vykonal?“

Ježiš povedal: „Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je stadiaľto.“

Pilát mu povedal: „Tak predsa si kráľ?“

Ježiš odpovedal: „Sám hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas.“

Jn 18, 35b-37

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Vo vnútornom stíšení sa dnes postavím do prítomnosti Ježiša Krista – Kráľa, ktorý „dostal moc a slávu i kráľovstvo... Jeho vláda je večná, nikdy nezanikne a jeho kráľovstvo nebude nikdy zničené.“ (Dan 7, 14)
  • Ježiš ako Boží Syn a Mesiáš je Kráľ. Prezentuje sa tak na konci svojho života. Hovorí, že jeho kráľovstvo sa nevysvetľuje, nezakladá sa, ani neprijíma ľudské zdôvodnenia, ale prichádza zhora. 
  • Predstavím si Ježiša Krista Kráľa, ktorý si ma vybral a ktorý mi odhaľuje svoju vôľu: „Je mojou vôľou získať celý svet, zlo premáhať dobrom, nenávisti zabrániť láskou, zvíťaziť nad silami smrti - čo sa vždy stavia ako prekážka na ceste živého spoločenstva medzi Bohom a ľudskosťou. Kto sa chce ku mne v tejto úlohe pripojiť, musí byť pripravený so mnou pracovať, pritom, keď ma bude nasledovať v boji a v utrpení, bude mať podiel aj na mojej sláve - Glórii.“ (David L. Fleming SJ)
  • Ježiš Kráľ ma pozýva pripojiť sa k nemu v naplnení jeho plánu. Vyznamenať sa v službe – toto bolo jedným z dôležitých hesiel sv. Ignáca. Som ochotná vykročiť na túto cestu a prijať, že bude sprevádzaná aj zápasmi a utrpením?
  • DC 97: Tí, ktorí budú po tom viac túžiť a budú sa chcieť vyznamenať v úplnej službe svojmu večnému Kráľovi, nielenže ponúknu seba samých na prácu, ale ... urobia aj cennejšie a významnejšie obetovanie a povedia:
    „Večný Pane všetkých vecí, s tvojou láskavou pomocou ti obetujem seba samého pred tvojou nekonečnou dobrotou a pred tvojou slávnou Matkou aj pred všetkými svätcami a sväticami nebeského dvora; chcem a túžim a je mojím uváženým rozhodnutím, ak to len bude na tvoju väčšiu službu a chválu, napodobňovať ťa v znášaní všetkých urážok a všetkej potupy aj všetkej chudoby, tak skutočnej, ako aj duchovnej, ak bude tvoja najsvätejšia Veleba chcieť vyvoliť si ma pre takýto život a stav a prijať ma.“ (Duchovné cvičenia sv. Ignáca, bod 97)