4. nedeľa v Cezročnom období - 28.1.2024

4. nedeľa v Cezročnom období - 28.1.2024

V sobotu vošiel Ježiš v Kafarnaume do synagógy a učil. I žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci. A práve bol v ich synagóge človek posadnutý nečistým duchom. Ten vykríkol: „Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý.“Ježiš mu prísne rozkázal: „Mlč a vyjdi z neho!“ Nečistý duch ním zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel. Všetci sa čudovali a jeden druhého sa vypytovali: „Čo je to? Nové učenie s mocou! Aj nečistým duchom rozkazuje a poslúchajú ho.“ A chýr o ňom sa hneď rozniesol všade, po celej galilejskej krajine.

Mk 1, 21-28

 

IMPULZ NA MODLITBU

 • Svoju modlitbu začnem osobným stíšením sa. Upokojím svoje telo postupným vnímaním jeho jednotlivých častí.
 • Pripomeniem si svoj úmysel pre modlitbu – darovať Bohu svoj čas a prítomnú chvíľu ako dar. Boh je prítomný, postupne vstupujem do jeho prítomnosti.
 • Prosím o svetlo Božieho Ducha a vnímavosť srdca na jeho dotyk.
 • Vo chvíli ticha prosím o milosť, o dar, ktorý túžim v modlitbe dostať. Prosím o milosť osobnejšieho a hlbšieho poznania Krista. Osobitne prosím o milosť vnútorného svetla a vnútornej slobody.
 • Pomaly si prečítam text evanjelia. Vo svojej predstavivosti sa prenesiem do synagógy, kde Ježiš učil. Započúvam sa do jeho slov. Pozorujem človeka, ktorý trpí. Pozorujem reakciu Ježiša.
 • Pozriem sa na seba. Čo tento obraz vyvoláva v mojom vnútri, čo hýbe mojím vnútrom? Ako reagujem?
 • Ježiš pri stretnutí s človekom vníma v prvom rade človeka, ktorý trpí, pretože je v moci zla.
 • Ježiš nevedie dialóg, nerozvíja komunikáciu so zlom, ale reaguje rázne, ako ten, čo má moc. Ježišova moc nie je zväzujúca, ale oslobodzujúca. Prináša slobodu a svetlo. Dáva život a pozýva k životu a radosti.
 • Dokážem v živote rozlíšiť dynamiku pokušenia a falošnej moci od Božej životodarnej ochraňujúcej moci?
 • Na záver modlitby sa porozprávam s Kristom ako s blízkym priateľom. Ďakujem za všetky dobrá.
 • V reflexii modlitby sa pozriem, ako sa ma v modlitbe dotýkal Boh.
  K čomu konkrétne ma pozýva? Kde mi ponúka život?