4. nedeľa v Cezročnom období - 29.1.2023

4. nedeľa v Cezročnom období - 29.1.2023

Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich:

„Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.

Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.

Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.

Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.

Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.

Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.

Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi.“

Mt 5, 1-12a

 

IMPULZ NA MODLITBU

 • Na začiatku modlitby sa stíšim, uvedomím si sám seba a prítomnosť Boha vo mne. Boh na mňa hľadí s láskou a volá ma tam, kde prebýva – ku mne samému.
 • Znakom kríža odpovedám na toto pozvanie a vstupujem do dialógu s trojjediným Bohom.
 • Pomaly si prečítam text evanjelia.
 • Ježiš prednáša blahoslavenstvá...
 • Ak ma hneď v úvode oslovilo z textu nejaké slovo alebo veta, nesnažím sa preskúmať celý text ani všetky impulzy, ale ostanem pri tom, ktoré mi dnes niečo hovorí: prináša útechu, napĺňa túžbou, vyrušuje ma, vyvoláva otázky..., to, pri ktorom mi horí srdce...
 • Je mi niektoré blahoslavenstvo obzvlášť blízke? Ako sa to prejavuje? Čo sa v súvislosti s tým vo mne teraz odohráva?
 • Priťahuje ma túžba byť takým človekom, akého v tom blahoslavenstve opisuje Ježiš (čisté srdce..., milosrdenstvo..., šíriteľ pokoja,...)? Alebo vnímam seba v niektorej z tých neľahkých situácií nedostatku? Možno ma priťahuje prisľúbenie, ktoré nasleduje: „Blahoslavení tí..., lebo oni...“
 • Pápež František hovorí, že „blahoslavenstvá obsahujú preukaz totožnosti kresťana, pretože načrtávajú tvár samotného Ježiša, jeho štýl života...“ Môžem chvíľu zostať aj s touto myšlienkou.
 • Ak ma neoslovilo konkrétne slovo, môžem v pokoji dookola čítať celý text a nechať ho len tak na seba pôsobiť. Božie slovo má moc ma premieňať a v správnom čase prinesie úrodu...
 • V rozhovore môžem Ježišovi  porozprávať o mojich túžbach a predstavách alebo o tom, čo ma v texte prekvapilo... Môžem sa ho pýtať a prosiť o jeho svetlo do konkrétnych situácií, ktoré sa mi počas modlitby vynorili.
 • Na záver sa ohliadnem za časom modlitby a pomenujem si jednu myšlienku, ktorú si chcem vziať ako pokrm na cestu do ďalších chvíľ dnešného dňa (prípadne nastávajúceho týždňa). Poďakujem Bohu za čas strávený s ním a prosím o milosť aj dnes nasledovať jeho štýl života a s ním dosiahnuť radosť – byť blahoslavený.