4. pôstna nedeľa - 10.3.2024

4. pôstna nedeľa - 10.3.2024

„Ježiš povedal Nikodémovi: „Ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život.“

Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil.

Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna.

A súd je v tomto: Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Veď každý, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky neboli odhalené. Ale kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu.“

(Jn 3,14-21)

 

IMPULZ NA MODLITBU

 • Nájdem si miesto na modlitbu a zaujmem polohu, ktorá mi je pohodlná a zároveň mi pomáha zostať v bdelosti (ak sa mi dá, modlím sa dnes pred krížom).
 • Po krátkom stíšení začnem modlitbu pomalým znamením kríža.
 • Prosím, aby tento čas modlitby bol na slávu môjho Spasiteľa.
 • Prečítam si text evanjelia a vnímam, ktoré slová sa ma dotýkajú a čo vo mne vyvolávajú.
 • „Veď Boh tak miloval svet...“ (Jn 3,16). Môžem sa pristaviť pri týchto slovách: ...tak miloval... Ako? Tak, že...
 • Môžem uprieť zrak na kríž (v mysli alebo na reálny, ak mám pri sebe) a premýšľať nad touto vetou. Ako ma miluješ? Akou láskou? Akú mám pre Teba hodnotu, Pane? Akú mám cenu?
 •  Prosím si od Neho odpoveď a počúvam, čo sa ozýva v mojom srdci, v mojej mysli...
 • Prosím o milosť spoznať viac svoju hodnotu v Božích očiach a oslobodiť sa od pohľadov ľudí, ich súdov: „...lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil.“
 • Poďakujem sa Ježišovi, že ma neprišiel súdiť, ani odsúdiť. Prosím o milosť precítiť túto skutočnosť a uvedomovať si ju v mojom živote. Rozprávam o tom s Ježišom.
 • Vždy, keď v tomto týždni zbadám kríž, môžem si pripomenúť, kto som a akú mám hodnotu v Božích očiach...
 • Pomaly ukončím rozhovor a zakončím opäť znamením kríža...