5. nedeľa v Cezročnom období - 05.02.2023

5. nedeľa v Cezročnom období - 05.02.2023

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“

Mt 5, 13-16

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Vyberiem si miesto na modlitbu. Môžem zapáliť sviecu, kľaknúť si alebo sa ukloniť pred miestom, kde sa budem modliť, ako symbol môjho rozhodnutia byť teraz s Bohom.
  • Uvedomím si, že som v prítomnosti Boha. Poďakujem mu za milosť byť teraz tu pred ním.
  • Prosím o svetlo Ducha Svätého, aby všetky moje myšlienky, slová a skutky boli na jeho väčšiu slávu.
  • Prečítam si text dnešného evanjelia. Čítam ho pomaly a vnímam, čo ma oslovuje. Ktoré slovo rezonuje v mojom vnútri? K čomu ma pozýva?
  • Ježiš mi dnes hovorí: „Vy ste soľ zeme... Vy ste svetlo sveta.“ Ako na mňa pôsobí, keď mi Boh hovorí, že som soľou zeme, že som svetlom sveta?
  • Vnímam vo svojom okolí niečo, čomu je potrebné dodať „chuť“? Čo je tmavé a potrebné osvetliť?
  • Keď počujem tieto slová, je v nich niečo, čo si vyžaduje moju odpoveď?
  • Zotrvám pri tom, čo ma najviac oslovilo a hovorím o tom s Bohom. Hovorí niečo on?
  • Na záver sa poďakujem Pánovi za náš spoločný čas a za milosti, ktoré mi daroval v tomto čase modlitby.