5. nedeľa v Cezročnom období - 6.2.2022

5. nedeľa v Cezročnom období - 6.2.2022

„Zmizla tvoja vina a tvoj hriech je zmytý.“   Iz 1, 7

V tom roku, keď zomrel kráľ Oziáš, videl som Pána sedieť na vysokom a vznešenom tróne; lem jeho rúcha napĺňal svätyňu. Vedľa neho stáli serafíni. A jeden druhému volal: „Svätý, svätý, svätý je Pán zástupov, celá zem je plná jeho slávy.“

Prahy dverí sa chveli od hlasu volajúceho a dom sa naplnil dymom. Tu som zvolal: „Beda mi, som stratený! Veď ja som muž s nečistými perami a bývam medzi ľudom s nečistými perami a na vlastné oči som videl kráľa, Pána zástupov.“

I priletel ku mne jeden zo serafínov, v ruke mal žeravý uhlík, ktorý kliešťami vzal z oltára, dotkol sa mojich úst a povedal: „Hľa, toto sa dotklo tvojich perí; zmizla tvoja vina a tvoj hriech je zmytý.“

Potom som počul Pánov hlas. Hovoril: „Koho mám poslať, kto nám pôjde?“

I povedal som: „Hľa, tu som, mňa pošli.“

Iz 6, 1-2a.3-8

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • V úvode sa stíšim a dva-tri razy sa zhlboka nadýchnem a vydýchnem a myslím pri tom na Božieho Ducha, ktorý mi dáva život pri každom nádychu. Prosím ho, aby ma celkom naplnil svetlom, pokojom a dôverou.
  • Izaiáš píše: „Videl som Pána sedieť na tróne, vysokom a vznešenom a lem jeho rúcha napĺňal chrám.“ Doprajem si čas a spolu s Izaiášom sa prenesiem do Pánovej svätyne. Uvedomujem si, čo vo mne jeho videnie vyvoláva. Predstavím si, že spolu s ním mám milosť účasti na tejto veľkej milosti.
  • Aké je to byť na tom svätom mieste? Vnímam svetlo, ktoré vychádza z Pánovho oltára a trónu, jemne sa v predstave dotknem Pánovho rúcha, ktorého lem napĺňa chrám, vdychujem dym a vôňu kadidla, cítim horúci uhlík na perách. Vnímam Pánovu prítomnosť na tom mieste, klaniam sa mu s bázňou, doprajem si čas na čo najhlbšie uvedomenie si úcty voči Pánovi.
  • Spolu s Izaiášom tam preciťujem aj svoju ľudskú slabosť, nedostatočnosť a počujem, ako prorok volá k Pánovi: „Beda mi, lebo som nehodný!" Čo chcem v tej chvíli volať k Bohu ja?
  • Znovu si prečítam úryvok zo Sv. písma. Pozorujem, ako sa Boh stretáva s Izaiášom v jeho pocitoch nehodnosti. Pán mu hovorí: „Tvoja vina zmizla a tvoj hriech je zmytý." Počujem, ako tie isté slová hovorí Pán mne. Dokážem ich prijať?
  • Nechám v sebe pôsobiť to, čo ma v tejto chvíli najviac oslovuje a zachytáva. Ďakujem Bohu.
  • Na záver modlitby sa pripojím k slovám serafínov, ktorí obklopujú trón a upriamim svoje srdce na toho, kto na ňom sedí:

 

„Svätý, svätý, svätý je Pán zástupov!

   Celá zem je plná jeho slávy.“