5. pôstna nedeľa - 17.3.2024

5. pôstna nedeľa - 17.3.2024

„Niektorí z tých, čo sa cez sviatky prišli klaňať Bohu, boli Gréci. Pristúpili k Filipovi, ktorý bol z galilejskej Betsaidy, a prosili ho: „Pane, chceli by sme vidieť Ježiša.“ Filip šiel a povedal to Ondrejovi. Ondrej a Filip to išli povedať Ježišovi. Ježiš im odpovedal: „Nadišla hodina, aby bol Syn človeka oslávený. Veru, veru, hovorím vám: Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje! A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec.

Teraz je moja duša vzrušená. Čo mám povedať? Otče, zachráň ma pred touto hodinou? Veď práve pre túto hodinu som prišiel. Otče, osláv svoje meno!“ A z neba zaznel hlas: „Už som oslávil a ešte oslávim.“ Zástup, ktorý tam stál a počul to, hovoril, že zahrmelo. Iní vraveli: „Anjel s ním hovoril.“ Ježiš povedal: „Nie kvôli mne zaznel tento hlas, ale kvôli vám. Teraz je súd nad týmto svetom, teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von. A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe.“ To povedal, aby naznačil, akou smrťou zomrie.“

Jn 12, 20-33

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Vyberiem si miesto na modlitbu. Uvedomím si, že sa idem stretnúť s Pánom. Vnútorne sa stíšim a pomaly a vedome sa prežehnám.
  • Pomaly si niekoľkokrát prečítam text evanjelia.  
  • Zatvorím oči a predstavím si ako sa to celé dialo. Ako prichádzajú Gréci, túžiaci vidieť Ježiša za Filipom. Ako Filip a Ondrej prídu k Ježišovi, a oznamujú mu, že je niekto na neho zvedavý. Ježiš je v ich očiach známy, možno slávny...  A Ježiš začne hovoriť, že má byť oslávený... Čo vo mne vyvolávajú jeho slová?
  • O akej sláve tu Ježiš hovorí? Jeho duša je rozrušená... Vie čo ho čaká... veď pre túto hodinu prišiel... A prosí, aby Otec oslávil svoje meno...
  • Ježiš túžiaci po sláve Otca, túžiaci po tom, aby plnil Jeho vôľu, aby bol jeho život na BOŽIU SLÁVU.
  • Sv. Augustín píše: „Teba chce chváliť človek... Ty sám pôsobíš, aby to keď ťa chváli, človeku prinášalo radosť, lebo si nás stvoril pre seba, a nepokojné je naše srdce, kým nespočinie v tebe.“ (Sv. Augustín, Vyznania)
  • Čím žijem tieto dni? Čo je mojim momentálnym cieľom v mojich prácach, službe? Čiu slávu hľadám? Túžim žiť na väčšiu Božiu slávu ?
  • Hovorím s Bohom ako hovorí priateľ s priateľom o tom, čo vo mne vyvolali jeho slová.
  • Poďakujem Bohu za čas strávený s ním.
  • Môžem ukončiť modlitbu tichým opakovaním slov: „Chválim Ťa Pane.“