5. veľkonočná nedeľa - 28.4.2024

5. veľkonočná nedeľa - 28.4.2024

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria. Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to. Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi.

Jn 15, 1-8

 

IMPULZ NA MODLITBU

 • Určím si osobitný čas a miesto na modlitbu. Uvedomím si, že Boh je tu, a snažím sa vedome na neho „napojiť“.
 • Prečítam si text evanjelia, počúvam Ježišove slová, zostanem tam, kde ma to zachytí.
 • Môžem si predstaviť vinič – jeho kmeň, z ktorého vyrastajú všetky ratolesti, alebo sa prejdem jarnou prírodou a všímam si mladé ratolesti na rôznych kríkoch a stromoch, ktoré sú predzvesťou nového života, novej úrody. Odkiaľ berú tú silu? Čo pre to robia?
 • V istom zmysle – nič, len ostávajú pripojené na zdroj, sú jeho súčasťou a on do nich vháňa potrebnú silu, energiu, ktorá sa prejaví v ich kráse, novosti, živote.
 • Keď si to prenesiem na svoj život, vyvoláva to vo mne nejaké hnutia, túžby? Kde som v tom celom ja?
 • Čo to pre mňa znamená ostať, zotrvávať v Bohu? Čo pre mňa znamená, že on je vo mne?
 • Kedy sa cítim ako odrezaná ratolesť od životodarnej miazgy, ponechaná na seba alebo zameraná na svoj výkon, schopnosti?
 • Pozývajú ma tieto slová k novému pohľadu na môj vzťah s Bohom, moju prácu, službu, ostatné vzťahy?
 • Sú oblasti, kde by som mohol dať viac priestoru Bohu a zažiť skúsenosť jeho moci a lásky?
 • Ježiš ma pozýva dôverovať mu, spoľahnúť sa na jeho láskavú starostlivosť.
 • „Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia...“ (Jn 15, 5b)
 • Porozprávam sa s Ježišom. Dovolím, aby mi ukázal nanovo pravdu o mne, a prosím o to, čo sa mi ukáže ako moja túžba.
 • Odchádzam od modlitby, ale ostávam v tebe, Pane.