5. veľkonočná nedeľa - 7.5.2023

5. veľkonočná nedeľa - 7.5.2023

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte.“Tomáš mu povedal: „Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu?!“ Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho.“ Filip sa ozval: „Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí.“ Ježiš mu vravel: „Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma?! Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť: ‚Ukáž nám Otca?!‘ Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte! Veru, veru, hovorím vám: Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi.“

Jn 14,1-12

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Vyberiem si miesto na modlitbu. Nájdem si polohu, v ktorej zotrvám v čase modlitby. Vnímam, ako sa pomaly upokojuje moje vnútro. Prosím Boha, aby mi dal cítiť svoju prítomnosť. Vnímam prítomnosť Boha a ponáram sa doňho.
  • Prosím Pána o milosť porozumieť, čo mi dnes hovorí. Prečítam si text evanjelia a ostanem pri tom, čo ma oslovilo.
  • Ja som v Otcovi a Otec vo mne... Ježiš hovorí o blízkosti nebeského Otca, o jeho bezprostrednej prítomnosti v hĺbke svojho bytia.
  • Svätá Katarína Sienská približuje prítomnosť Boha v duši prirovnaním: „Duša je v Bohu a Boh v duši, tak ako je ryba v mori a more v rybe.“
  • Premýšľam nad tajomstvom Božej prítomnosti v mojom živote. Vnímam Boha v mojej duši? Vnímam, že je mi bližšie ako ktokoľvek iný? Čo vo mne spôsobuje toto vedomie jeho blízkosti, jeho bezprostrednej prítomnosti v mojom srdci?
  • Môžem s ním hovoriť. Chcem mu niečo povedať? Alebo mu chcem za niečo ďakovať?
  • Ostanem v tichu pri ňom. Počúvam, či mi chce niečo povedať on. Som s ním a ďakujem za dar jeho prítomnosti.
  • Modlitbu môžem ukončiť uklonením sa, znakom kríža alebo tichým opakovaním slov: „Odovzdávam sa ti, postaraj sa o všetko.“