6. nedeľa v Cezročnom období - 11.2.2024

6. nedeľa v Cezročnom období - 11.2.2024

K Ježišovi prišiel istý malomocný a na kolenách ho prosil: „Ak chceš, môžeš ma očistiť. Ježiš sa zľutoval nad ním, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: Chcem, buď čistý! Malomocenstvo z neho hneď zmizlo a bol čistý. Potom mu prísne pohrozil, ihneď ho poslal preč a povedal mu: Daj si pozor a nikomu nič nehovor, ale choď, ukáž sa kňazovi a prines za svoje očistenie obetu, ktorú predpísal Mojžiš im na svedectvo. Lenže on, sotva odišiel, začal všade hovoriť a rozchyrovať, čo sa stalo, takže Ježiš už nemohol verejne vojsť do mesta, ale zdržiaval sa vonku na opustených miestach. No i tak prichádzali k nemu ľudia zovšadiaľ.

Mk 1, 40-45

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Vstúpim do modlitby stíšením sa a uvedomením si Božej prítomnosti. Zároveň sa pozriem, v akom vnútornom rozpoložení sa práve nachádzam, a prežehnám sa.
  • Predtým ako začnem čítať dnešné evanjelium, pomodlím sa modlitbu:

Som tu pred tebou, Bože, a snažím sa pochopiť svoj život.

Ty ma poznáš a rozumieš mi lepšie, ako ja poznám a rozumiem sám sebe.

Pred tebou môžem vyniesť na svetlo to, čo je vo mne temné,

pripustiť to, čo sa snažím skrývať.

Pred tebou môžem prijať to, čo by som inak o sebe nechcel priznať.

Bože Otče, skrze Ježiša si prijal mňa a môj život.

Príď mi na pomoc so svojím Svätým Duchom

a osloboď ma pre nový život, ktorý mi chceš darovať.     

(podľa Ericha Guntliho)

  • Predstavím si stretnutie malomocného človeka s Ježišom. Vstúpim do deja, pozerám, počúvam, uvažujem, nechám sa dotknúť, zasiahnuť...
  • Malomocný nie je len chorý človek, poľutovaniahodný, ale je človekom, ktorého sa stránia. Je vyčlenený a nebezpečný.

Vždy sa nájdu takýto ľudia, ktorým sa radšej vyhnem. Kto, aká skupina ľudí je to v tom mojom svete?

  • Malomocný žiada o pomoc, priznáva svoju núdzu, prosí Ježiša a dôveruje, že mu môže pomôcť.

Uvedomujem si svoje slabosti, svoje potreby? Viem o miestach vo mne samom, ktoré potrebujú Ježišov dotyk, uzdravenie, očistenie? Prinášam ich pred Boha? Dôverujem, že jeho láska je silnejšia ako moja nemohúcnosť?

  • Ježiš má súcit, robí to, čo „sa nerobí“: nechá sa pohnúť a dotkne sa druhého bez strachu, že sa nakazí. Malomocný je očistený.

Ježiš mu pohrozí, aby nikomu nič nehovoril. Nechce vzbudzovať pozornosť ako zázračný pracovník. Chce, aby si ľudia uvedomili blízkosť Božieho kráľovstva. Nechce obdivovateľov a fanúšikov, ale nasledovníkov, ktorí dôverujú jeho posolstvu a podľa neho aj konajú.

Do akej miery som pripravený dovoliť, aby sa evanjelium stávalo určujúcim princípom môjho života?

  • Meditáciu ukončím rozhovorom s Ježišom. Ďakujem mu za uzdravenia a očistenia v mojom živote a poprosím ho o milosť dôvery v neho, neprehliadať a nebáť sa svojich krehkostí či krehkostí druhých ľudí.