6. nedeľa v Cezročnom období - 12.2.2023

6. nedeľa v Cezročnom období - 12.2.2023

Ak chceš, môžeš plniť prikázania; je v tvojej moci zostať verným.

Boh položil pred teba oheň a vodu, siahni rukou po tom, čo chceš.

Pred človekom stojí život a smrť; dostane to, čo si vyvolí.

Veľká je Pánova múdrosť; Pán je všemohúci a vidí všetko.

Jeho oči hľadia na tých, čo sa ho boja, on pozná každý čin človeka.

Nikomu nekáže konať bezbožne, nikomu nedáva súhlas, aby hrešil.

Sir 15, 16-21

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Na začiatku modlitby si vychutnám Boží dar prítomnej chvíle. Moja myseľ a celé moje vnútro sa pomaly utíšia.
  • Celú pozornosť zameriam na Pána. Vidí ma a pozná. Obklopuje a napĺňa ma jeho milujúca prítomnosť, pokoj, svetlo... Ďakujem mu.
  • Poprosím Ducha Svätého o vnímavé a načúvajúce srdce, schopné porozumieť Božiemu slovu a dovoliť mu, aby m pretváralo.
  • Pomaly si prečítam slová Sirachovho syna. Môžem aj viackrát za sebou. Vnímam, akú ozvenu vyvolávajú v mojom vnútri.
  • Ako na mňa pôsobí Božia ponuka: Ak chceš, môžeš plniť prikázania; ...zostať verným...; siahni rukou po tom, čo chceš...?
  • Prvé Božie pozvanie od stvorenia človeka je pozvanie k slobode v láske, k slobode voľby základného smerovania: k životu, dobru alebo k smrti, zlu.
  • Vybavím si v pamäti niektoré zo svojich malých či väčších rozhodnutí posledného obdobia. Môžem sa pozrieť aj na svoje už zautomatizované zvyky, kde si možnosť rozhodnutia už príliš neuvedomujem...  
  • Pozriem sa na ne ako na dôležitú súčasť môjho základného nasmerovania. Sú vždy novým potvrdením mojej voľby života a siahnutím po dobre? Žijem, rozhodujem sa a konám skôr s vedomím, že „chcem, smiem, mám“, alebo mi viac zaznieva „musím“?
  • Všemohúci Boh, môj Otec, vidí všetky moje činy, bdie nad mojimi rozhodnutiami. Múdro ma vedie aj napriek tomu, že nie vždy si volím dobro a život. Všimnem si, čo vo mne vyvoláva toto vedomie.
  •  Ostanem v osobnom rozhovore s Otcom o tom, čo sa ma vnútorne dotklo, a poprosím ho o milosť slobodne si vždy voliť  to, čo je životodarné a k životu smerujúce.