6. nedeľa v Cezročnom období - 13.2.2022

6. nedeľa v Cezročnom období - 13.2.2022

Ježiš s Dvanástimi zostúpil dolu a zastal na rovine i veľký zástup jeho učeníkov a veľké množstvo ľudu z celej Judey i z Jeruzalema aj z týrskeho a sidonského pobrežia. On uprel oči na svojich učeníkov a hovoril: „Blahoslavení chudobní, lebo vaše je Božie kráľovstvo.

Blahoslavení, ktorí teraz hladujete, lebo budete nasýtení.

Blahoslavení, ktorí teraz plačete, lebo sa budete smiať.

Blahoslavení budete, keď vás budú ľudia nenávidieť, keď vás vylúčia spomedzi seba, potupia a ako zlo zavrhnú vaše meno pre Syna človeka. Radujte sa v ten deň a jasajte, lebo máte veľkú odmenu v nebi! Veď to isté robili ich otcovia prorokom.

Ale beda vám, boháči, lebo už máte svoju útechu!

Beda vám, čo ste teraz nasýtení, lebo budete hladovať!

Beda vám, čo sa teraz smejete, lebo budete žialiť a plakať!

Beda, ak vás budú všetci ľudia chváliť, lebo to isté robili ich otcovia falošným prorokom!“

Lk 6, 17.20-26

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Pán Ježiš v dnešnom evanjeliu spolu s Dvanástimi, ktorých si vyvolil po celonočnej modlitbe, zostúpil z vrchu, zastal a pohľadom spočinul na učeníkoch...
  • Predstavím si túto udalosť, chvíľu vnímam Ježišov pohľad, pozerám na neho a precítim jeho prítomnosť.
  • S vďakou odovzdám Ježišovi tento čas modlitby a poprosím ho o potrebné svetlo Ducha Svätého k porozumeniu Božieho slova.
  • Po tom, čo Ježiš spočinul zrakom na svojich učeníkoch, začal hovoriť slová blahoslavenstiev a slová varovania.
  • Pomaly si prečítam dnešné evanjelium.
  • Ježiš prišiel, aby ohlasoval Božie kráľovstvo, ktoré je pre nás pripravené od stvorenia sveta (povor. Mt 25, 34) a ktoré je už teraz medzi nami (porov. Lk 17, 22). Patrí nám a súčasťou tohto kráľovstva je pre nás Ježišovo pozvanie vstupovať spolu s ním do našich životných udalostí, prinášajúcich so sebou chudobu, hlad, smútok či zlé zaobchádzanie.
  • Upriem svoj pohľad na Ježiša a predstavím si chvíle, v ktorých Ježiš zažíval chudobu, hlad, smútok, opovrhovanie a prijal ich na seba z lásky ku mne. Potom sa pozriem na moju osobnú skúsenosť s týmito skutočnosťami i na moju momentálnu situáciu...
  • Zastavím sa na chvíľu pri vete: „Radujte sa... a jasajte, lebo máte veľkú odmenu v nebi.“ (Lk 6, 23)
  • Spomínam si aspoň na jednu udalosť z môjho života, ktorá bola náročná, a predsa kdesi vo vnútri bola vo mne skrytá radosť, nie z vyhľadávania ťažkostí a utrpenia, ale z odovzdania sa a zvládnutia tejto ťažkej situácie spolu s Ježišom?

Pane Ježišu, pomôž mi byť v tvojej blízkosti a učiť sa od teba

znášať ťažkosti, ktoré sú takisto súčasťou môjho života.

Chcem ti dovoliť niesť moje bremeno a nechať sa

tvojou prítomnosťou pretvárať v človeka

lepšieho, súcitnejšieho, milujúcejšieho i radostnejšieho.