6. veľkonočná nedeľa - 22.5.2022

6. veľkonočná nedeľa - 22.5.2022

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo, toho, ktorý ma poslal.

Toto som vám povedal, kým som ešte u vás. Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.

Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje. Počuli ste, že som vám povedal: Odchádzam – a prídem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi, lebo Otec je väčší ako ja. A povedal som vám to teraz, skôr, ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane.“

                                                                                                  Jn 14, 23-29

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Zotrvám chvíľu v tichu alebo sa započúvam do tónov obľúbenej skladby, ktorá mi pomôže uvedomiť si prítomnosť trojjediného Boha. On je vždy tu, pri mne. Chcem sa s ním stretnúť a načúvať jeho slovu, ktoré mi dnes adresuje.
  • Ježiš hovorí o tom, ako je vzťah k nemu úzko spojený so vzťahom k jeho slovu: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo... Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová.“ Ako vo mne rezonujú tieto jeho slová?
  • Láska ku Kristovi a život z jeho slova otvára cestu Otcovi ku mne. Zastavím sa pri predstave, že Ježiš s Otcom prichádzajú ku mne a robia si u mňa príbytok... Pozorujem ich pri tom. Ako ich príbytok u mňa vyzerá?
  • Boh sa u mňa udomácňuje... Aké to pre mňa je? Ako odpovedám na túto Božiu iniciatívu?
  • Ježiš pred svojím odchodom k Otcovi dáva svojim učeníkom – vtedajším i súčasným, teda aj mne – i ďalšie prísľuby, ktorými sa zaručuje, že ich nenecháva samých. Ostáva prítomný v dare pokoja, aký svet nemôže dať. Otec pošle Tešiteľa, ktorý im bude pripomínať jeho slová.
  • Ostanem v osobnom rozhovore s Pánom. Poďakujem mu za dar jeho blízkosti, za jeho slovo, za to, že smiem byť jeho príbytkom, za dar pokoja a útechy vo chvíľach, keď sa moje srdce strachuje.