6. Veľkonočná nedeľa - 9.5.2021

6. Veľkonočná nedeľa - 9.5.2021

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske!

Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná.

Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov.

Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho Pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca.

Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene.

Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom.“

Jn 15, 9-17

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Predtým ako sa začnem modliť s Božím slovom, stíšim sa.
  • Prečítam si dnešné evanjelium a vnútorným zrakom vnímam Ježiša hovoriaceho úžasné slová o láske, ktoré majú vniesť do môjho života radosť, a to nie hocijakú, ale úplnú, dokonalú.
  • Čo chcem? Po čom túžim? Sformulujem si moju prosbu a pokračujem v meditácii.
  • Zotrvám pri slovách, ktoré ma najviac oslovili.
  • Je to, čo práve teraz potrebujem, cítiť sa milovaným/nou? Budem uvažovať o Otcovej láske k Ježišovi a o Ježišovej láske k Otcovi a ku mne.
  • Vedie ma Boží Duch skôr k tomu, aby som uvažoval/a nad slovami o mojej láske k druhým? Odrazovým mostíkom k tomu je láska Ježiša ku mne – milovať druhých tak, ako Ježiš miluje mňa. „Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov“ (Jn 15, 13).
  • Zotrvám v rozhovore s Ježišom a meditáciu ukončím modlitbou Otče náš.