7. veľkonočná nedeľa - 12.5.2024

7. veľkonočná nedeľa - 12.5.2024

Ježiš pozdvihol oči k nebu a modlil sa: „Svätý Otče, zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si ty dal mne, aby boli jedno ako my. Kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v tvojom mene, ktoré si mi dal. Ochránil som ich a nikto z nich sa nestratil, iba syn zatratenia, aby sa splnilo Písmo. Ale teraz idem k tebe a toto hovorím na svete, aby mali v sebe moju radosť – a úplnú. Dal som im tvoje slovo a svet ich znenávidel, lebo nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posväť ich pravdou; tvoje slovo je pravda. Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta a pre nich sa ja sám posväcujem, aby boli aj oni posvätení v pravde.“

Jn 17, 11b-19

 

IMPULZ NA MODLITBU

 • Na stretnutie s Bohom v modlitbe pripravím svoje telo i myseľ. Ak je to možné, môžem aspoň na chvíľu pozdvihnúť svoje oči k nebu.
 • Poprosím Boha o milosť, o čokoľvek, čo práve teraz najviac potrebujem.
 • Prečítam si úryvok zo Svätého písma. Čítam pomaly, vychutnávam si slová.
 • Môžem si prečítať úryvok ešte raz, tentokrát trochu iným spôsobom. Predstavím si, že sa Ježiš modlí k Otcovi za mňa: „Svätý Otče, zachovaj M. vo svojom mene...“
 • Načúvam Ježišovej modlitbe za mňa. Počujem v nej, ako bol so mnou..., ako ma chránil... Aké to pre mňa bolo, byť s Ježišom, zakúšať jeho ochranu?
 • Následne počujem, že Ježiš ide k svojmu Otcovi. Čo sa vo mne deje, keď to počujem? Cítim radosť, strach, pokoj alebo neistotu?
 • Vidím a počujem, ako sa Ježiš modlí o radosť pre mňa, o úplnú radosť: „..., aby mali v sebe moju radosť – a úplnú.“ Ako Ježiš pri tom vyzerá? Akým tónom to hovorí? Chcel by som mať v sebe Ježišovu radosť a úplnú? Čo mi v tom bráni?
 • Nechám svoju modlitbu pokračovať v mojej predstavivosti.
 • Strávim niekoľko chvíľ v rozhovore s Ježišom, porozprávam mu o tom, čo som cítil a zažil, keď som ho videl v rozhovore s Otcom.
 • Keď budem pripravený, ukončím rozhovor modlitbou:
  „Vystúpil si v sláve, Kriste, Bože náš, a daroval si radosť svojim učeníkom prísľubom Svätého Ducha. Prostredníctvom požehnania boli uistení, že ty si Boží Syn, Vykupiteľ sveta!“ (Tropár)